Відділ контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин

Опубліковано 08.04.2019 о 14:01

ФУНКЦІЇ 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Організовує та забезпечує проведення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує, забезпечує здійснення заходів та контролює усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення.
 • Отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.
 • Організовує та забезпечує, в межах повноважень, проведення профілактичної діяльності щодо попередження незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного обігу зазначених засобів, речовин та їх прекурсорів.
 • Бере участь у відборі зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин та здійснює контроль у процесі проведення експертизи, з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у межах передбачених чинним законодавством.
 • Приймає участь у розробці загальних вимог до стану матеріально-технічної бази та приміщень суб’єктів господарювання, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
 • Приймає участь у підготовці та періодичному перегляді переліків дозволених для застосування в Україні наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що підлягають контролю.
 • Сприяє, в межах повноважень, своєчасному вжиттю заходів реагування на подання органів прокуратури, окремі ухвали суду, рішення, постанови, відповідні звернення інших правоохоронних і контролюючих органів.
 • Приймає участь у розробці інструктивних і методичних рекомендацій та нормативних документів про порядок, форми і методи проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань, віднесених до компетенції Відділу.
 • Готує та подає на затвердження річні плани перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Організовує взаємодію з територіальними органами Держлікслужби з питань перевірок щодо дотримання ліцензійних умов та інших питань що стосуються Відділу.
 • Проводить аналіз показників роботи Відділу.
 • Здійснює моніторинг ситуації, пов’язаної з легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відстеженням ефективності заходів, спрямованих на забезпечення доступності використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в лікувальних цілях та спрямованими на зниження рівня їх немедичного вживання.
 • Готує, у межах своїх повноважень, узагальнені матеріали щодо розвитку сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та ефективності заходів з контролю.
 • Організовує та забезпечує, в межах компетенції, обмін інформацією з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному розповсюдженню з структурними підрозділами Держлікслужби, правоохоронними органами, державними і громадськими установами та організаціями, міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав.
 • Готує та подає керівнику Управління і Держлікслужби пропозиції щодо вдосконалення процедури ліцензування господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах компетенції Відділу.
 • Приймає участь у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Готує та проводить конференції, семінари, готує матеріали до апаратних нарад та засідань колегії Держлікслужби за напрямками роботи Відділу.
 • Розглядає скарги, запити на отримання публічної інформації, звернення громадян, суб’єктів господарювання, виробників, представництв іноземних фірм в Україні з питань, віднесених до повноважень Відділу.
 • Виконує інші доручення Голови Держлікслужби, з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Здійснює інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку