Відділ ліцензування діяльності з обігу підконтрольних речовин

Опубліковано 08.04.2019 о 14:00

ФУНКЦІЇ 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує здійснення процесу ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: прийом заяв про видачу ліцензій та доданих до них документів, проведення їх експертизи в терміни, передбачені чинним законодавством України, видачу та переоформлення ліцензій, ведення ліцензійних справ, анулювання ліцензій.
 • Здійснює формування та ведення Ліцензійного реєстру ліцензіатів з провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює узагальнення результатів роботи Робочої групи з ліцензування. Подання відповідних звітів до Державної регуляторної служби України.
 • Здійснює методичне керівництво та надає консультативну допомогу юридичним особам з питань ліцензування господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює підготовку матеріалів для розгляду Ліцензійною комісією, ведення протоколів засідань, підготовку відповідних проектів наказів про затвердження рішень Ліцензійної комісії.
 • Здійснює розробку проекту Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, змін до них, а також інших нормативних актів з питань ліцензування такої діяльності.
 • Здійснює підготовку та подає керівництву Держлікслужби пропозиції щодо вдосконалення процедури ліцензування господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах компетенції Відділу.
 • Здійснює узагальнення практики, пов’язаної з захистом прав споживачів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Надає роз’яснення органам державної влади, правоохоронним органам, суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам з питань, які стосуються ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Приймає участь, відповідно до покладених на Відділ завдань, у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Відділу.
 • Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 • Здійснює підготовку та проведення конференцій, семінарів, підготовку матеріалів до апаратних нарад та засідань колегії Держлікслужби за напрямками роботи Відділу.
 • Здійснює розгляд та опрацьовує депутатські запити, звернення, листи та скарги з питань, віднесених до повноважень Відділу.
 • Приймає участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу, Управління.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності, в межах компетенції Відділу.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку