Відділ методології ліцензування

Опубліковано 29.07.2019 о 13:58

ФУНКЦІЇ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  • Готує пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регулює діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
  • Узагальнює практику застосування законодавства, яке регулює діяльність визначених видів господарської діяльності.
  • Забезпечує застосування єдиних методологічних підходів до виконання Держлікслужбою та її територіальними органами функцій, пов’язаних із ліцензуванням визначених видів господарської діяльності.
  • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
  • Бере участь у міжнародному співробітництві у сфері ліцензування визначених видів господарської діяльності, а також участь, в межах своїх повноважень, у виконанні зобов’язань, передбачених міжнародним співробітництвом у зазначеній сфері.
  • Забезпечує здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування визначених видів господарської діяльності.
  • Здійснює листування з питань ліцензування визначених видів господарської діяльності, що належить до компетенції Департаменту.
  • Здійснює інформування громадськості щодо роботи Держлікслужби в частині ліцензування визначених видів господарської діяльності.
  • Узагальнює та готує інформацію щодо стану роботи територіальних органів Держлікслужби, з питань, що належить до компетенції Відділу.
  • Бере участь у підготовці та організації проведення нарад, в тому числі з територіальними органами Держлікслужби, внутрішніх та зовнішніх навчань, та підготовці відповідних методичних документів за результатами проведення нарад та семінарів в межах компетенції Відділу.
  • Бере участь у створенні, функціонуванні та вдосконаленні процесів системи управління якістю Держлікслужби. Забезпечує відповідність внутрішньої документації вимогам законодавства України та ЄС, вимогам PIC/S, WHO, міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 19011, та інших нормативних документів в межах компетенції Відділу.
  • Бере участь у розробці внутрішньої документації системи управління якістю Держлікслужби (настанови з якості, стандартні операційні процедури тощо), що відносяться до компетенції Відділу.
  • Надає методичну та консультаційну допомогу суб’єктам господарювання та громадянам, з питань віднесених до компетенції Відділу.

Виконує інші доручення керівництва Держлікслужби згідно покладених на Відділ завдань та обов’язків.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку