Відділ правового забезпечення

Опубліковано 29.07.2019 о 14:04

ФУНКЦІЇ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  • Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Держлікслужби, правильного застосування законодавства в центральному апараті Держлікслужби, її територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби.
  • Розробляє (бере участь у розробці) проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держлікслужби.
  • Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
  • Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Держлікслужби.
  • Проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за встановленою формою.
  • Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за встановленою формою.
  • Переглядає разом із структурними підрозділами Держлікслужби нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції Держлікслужби, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
  • Інформує керівництво Держлікслужби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
  • Вносить керівництву Держлікслужби пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.
  • Разом із заінтересованими структурними підрозділами Держлікслужби узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва Держлікслужби для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.
  • Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держлікслужби, та готує пропозиції до них.
  • Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
  • Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держлікслужби, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
  • Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
  • Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Держлікслужби, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
  • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
  • Подає пропозиції керівництву Держлікслужби про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу).
  • Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівництву Держлікслужби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
  • Здійснює методичне керівництво правовою роботою в центральному апараті Держлікслужби, територіальних органах Держлікслужби та на підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівництва Держлікслужби щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Держлікслужби, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів.
  • Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
  • Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
  • Визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби.
  • Погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу Держлікслужби і підприємств, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.
  • Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників Відділу, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Держлікслужби, а також за дорученням керівництва Держлікслужби розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.
  • Забезпечує подання Мін’юсту інформації про наявність в структурі Держлікслужби юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.
  • Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органу виконавчої влади.
  • Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Держлікслужби в судах та інших органах.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку