Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Опубліковано 29.11.2019 о 10:46

ФУНКЦІЇ

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи відповідно до покладених на нього завдань:

 • Організовує виконання Держлікслужбою законів, нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Розробляє та подає керівництву Держлікслужби проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління Держлікслужби на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.
 • Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів.
 • Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.
 • Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
 • Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
 • Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
 • Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.
 • Готує і доводить територіальним органам Держлікслужби вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.
 • Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
 • Співпрацює з Відділом з управління персоналом Держлікслужби, по завчасній підготовці заміни кадрів, які призиваються до Збройних Сил України по мобілізації.
 • Бере участь у роботі щодо розробки методичних матеріалів, опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Головного спеціаліста.
 • Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Головного спеціаліста.
 • Зобов’язаний знати та виконувати вимоги з цивільного захисту, охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.
 • Зобов’язаний знати та виконувати вимоги системи управління якістю Держлікслужби.
 • Виконує розпорядження Уповноваженої особи з якості з питань, що стосуються системи управління якістю Держлікслужби.
 • Виконує інші функції, передбачені законодавством, та обов’язки, необхідні для виконання покладених на Головного спеціаліста завдань.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку