Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Опубліковано 29.11.2019 о 10:07

ФУНКЦІЇ

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на нього завдань:

 • Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням та виконанням.
 • Надає методичну та консультаційну допомогу працівникам центрального апарату Держлікслужби, її територіальним підрозділам, державним підприємствам, що належать до сфери управління Держлікслужби з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Приймає участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві.
 • Проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.
 • Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.
 • Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Держлікслужби, вносить Голові Держлікслужби пропозиції щодо усунення таких ризиків.
 • Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 • У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держлікслужби, інформує в установленому порядку про такі факти Голові Держлікслужби.
 • Веде облік працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 • Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
 • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Держлікслужби до вчинення корупційних правопорушень.
 • Повідомляє у письмовій формі Голові Держлікслужби, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держлікслужби.
 • Головний спеціаліст може залучатися до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 • Проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держлікслужбі, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 • Є членом дисциплінарної комісії Держлікслужби. як представник Голови Держлікслужби.
 • Проводить самостійно або бере участь у складі комісії з проведення внутрішнього аудиту Держлікслужби, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції.
 • Забезпечує конфіденційність інформації, що стала відома при виконанні своїх обов’язків та доручень керівництва Держлікслужби.
 • Систематично займається підвищенням свого рівня професійної компетентності шляхом постійного саморозвитку, самовдосконалення, вивчення та опрацювання законодавчих актів та нормативних документів, з питань віднесених до компетенції Головного спеціаліста.
 • Бере участь в розробці методичних матеріалів, опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Головного спеціаліста.
 • Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Головного спеціаліста.
 • Зобов’язаний знати та виконувати вимоги з цивільного захисту, охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.
 • Перевіряє своєчасність подачі електронних декларацій працівниками Держлікслужби, перед призначенням на посаду, звільненні з державної служби та після звільнення.
 • Здійснює контроль матеріалів, які є підставою для підготовки Відділом з управління персоналом Довідки про результати спеціальної перевірки та візування цієї Довідки.
 • Веде діловодство головного спеціаліста з питань запобігання корупції.
 • Виконує інші функції, передбачені законодавством, та обов’язки, необхідні для виконання покладених на Головного спеціаліста завдань.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку