Перелік видів публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

1. Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області (далі – Служба)

1.1. Організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Служби та її структурних підрозділів.

1.2.  Поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти Служби.

1.3. Прізвища, імена, по батькові та засоби зв’язку керівника та заступників керівника Служби, керівників структурних підрозділів Служби.

2. Інформація про діяльність Служби (загальні питання)

2.1. Регламент роботи Служби.

2.2. Плани роботи Служби.

2.3. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань.

2.4. Загальні правила роботи Служби та правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Інформація про роботу атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Службі.

4. Накази Служби (крім внутрішньоорганізаційних).

5. Інформація про доступ до публічної інформації

5.1. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Служба.

5.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

5.3. Звіти про виконання роботи Служби, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

5.4. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачем форми і бланки.

5.5. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Службою.

6. Інформація про нормативно – правову роботу Служби

6.1. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті Службою; проекти рішень, що підлягають обговоренню; інформація про нормативно-правові засади діяльності.

6.2. Перелік та умови отримання послуг, що надаються Службою, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

6.3. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

6.4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень їх дій чи бездіяльності.

6.5. Перелік нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі.

7. Інформація щодо державного контролю якості лікарських засобів

7.1. Приписи Держлікслужби про заборону, тимчасову заборону обігу лікарських засобів.

7.2. Листи Держлікслужби про поновлення обігу лікарських засобів.

7.3. Інформаційні листи Держлікслужби.

7.4. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у процесі їх виробництва, зберігання, реалізації (торгівлі) та медичного застосування.

8. Інформація щодо державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

8.1. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

9. Інформація з антикорупційної діяльності

9.1. Інформація з виконання окремих заходів щодо запобігання і протидії корупції.

9.2. План роботи Служби з запобігання та виявлення корупції.

9.3. Звіт про діяльність з запобігання та виявлення корупції.

10. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

10.1. Прізвище, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника Служби та його заступників, а також керівників структурних підрозділів.

10.2. Розклад роботи Служби.

10.3. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

11. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

11.1. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11.2. Інформація щодо фінансових ресурсів (структур) та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання).

12. Інформація про розгляд звернень громадян в Службі

12.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень громадян.

12.2. Графік прийому громадян.

12.3. Порядок прийому громадян.

13. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку