Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Деякі положення Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області

 

Загальні положення

Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Державна служба  з лікарських засобів у Донецькій області (далі – Служба).

Доступ до публічної інформації Служби забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Якщо отриманий Службою документ містить поряд з вимогою надати інформацію або копію офіційного документу також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання інформації або копії офіційного документу він опрацьовується як запит згідно із Законом та цим Порядком, а в частині скарги, пропозиції, заяви – як звернення згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. В інших випадках законодавство щодо звернень громадян до запитів не застосовується.

 

Забезпечення доступу до публічної інформації у Службі

Доступ до публічної інформації у Службі забезпечується:

– оприлюдненням інформації в засобах масової інформації;

– розміщенням інформації на сторінці офіційного вебсайту Держлікслужби України в мережі Інтернет;

– розміщенням інформації на інформаційному стенді у приміщенні Служби;

– наданням інформації за запитами на інформацію;

– будь-яким іншим способом.

 

Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Служба.

Запитувач має право звернутися до Служби із запитом на отримання інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним.

Запит на отримання публічної інформації подається до Служби в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом, або по телефону на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування ) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – Форма запиту).

У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальна особа, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Служба відмовляє у задоволенні запиту якщо:

– вона не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку