Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області за 2019 рік

Опубліковано 13.01.2020 о 15:54

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

1.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

1.1

Участь у розробці, опрацюванні та надання пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, передбачених Планом роботи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019 рік, та проектів інших документів, наданих для опрацювання територіальному органу

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Всі доручення Держлікслужби  щодо  розробки, опрацювання та надання пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів                                      виконувались своєчасно у повному обсязі.

2.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА (ВИГОТОВЛЕННЯ) ЛЗ В УМОВАХ АПТЕКИ, ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛЗ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

2.1

Здійснення перевірок перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року здійснено 132 перевірки

перед видачею ліцензій на

провадження господарської

діяльності з оптової та

роздрібної торгівлі

лікарськими засобами.

З них:

аптечних складів – 2;

аптек -108;

аптечних пунктів – 22.

 

2.2

Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, згідно Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2019 рік та шляхом проведення позапланових заходів.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом звітного періоду:

– здійснено 34 планових та 3 позапланових перевірки ліцензіатів, з них:

– аптечних складів – 0

– 74 планові та 3 позапланових перевірки аптек;

– 33 планових та 1 позапланова перевірка аптечних пунктів.

За результатами державного контролю:

– складено актів на анулювання ліцензії – 8;

– видано розпоряджень про усунення порушень – 25;

– складено позитивних актів до відома –2.

3.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

3.1

Надання Держлікслужбі пропозицій до планів здійснення ринкового нагляду з метою складання секторального плану державного ринкового нагляду.

До 15 вересня 2019 року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Службою підготовлено та надано до Держлікслужби (лист від 13.09.2019
№ 351/03-29) пропозиції секторального плану ринкового нагляду на 2020 рік.

3.2.

Вжиття відповідних заходів для своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становлять медичні вироби (МВ).

 

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року для своєчасного

попередження споживачів

(користувачів) інформацію

про виявлені  небезпечні

медичні вироби було розміщено

на сайті Служби.

3.3.

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень від споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Розглянуто та своєчасно надано відповіді по 2 зверненням громадян стосовно медичних виробів, у тому числі, що надійшли від ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області.

3.4.

Моніторинг інформації про медичні вироби, що становлять серйозний ризик для користувачів.

Постійно

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Здійснюється моніторинг сайту Держлікслужби , яка отримує інформацію від європейських організацій, що здійснюють державний ринковий нагляд:

Британського Агентства лікарських засобів і продукції охорони здоров’я (Medicines and Healthcare products Regulatory Ag ency – MHRA);

Французького Національного агентства з безпеки медичної продукції (Agencу nationale de securite du medicament et des produits de santessmedic – ANSM);

Швейцарського Національного агентства медичної продукції (Swiss Agency for Therapeutic Products- Swissmedic);

Німецького Федерального Інституту лікарських засобів і медичних виробів (Federal Institute for Drugs and Medical Devices).

3.5.

Погодження з Держлікслужбою позапланових перевірок виробників та розповсюджувачів медичних виробів за обґрунтованим зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів).

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Посадовими особами Служби проведено 3 позапланові перевірки у розповсюджувачів та виробників медичних виробів за дорученнями Держлікслужби.

 

3.6.

Здійснення моніторингу причин та кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечні медичні вироби, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування ними та звітування Держлікслужбі.

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Інформація щодо здійснення моніторингу причин та кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечні медичні вироби, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування ними надавалась до Держлікслужби своєчасно.

3.7.

Проведення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Виконується постійно

Проведено 24 планових, а також 3 позапланових перевірки характеристик продукції, за результатами яких:

– застосовано 3 обмежувальних (коригувальних) заходів;

Складено 24 позитивні акти до відома.

Складено 1 постанову про штрафні санкції та стягнуто штраф на суму 2 550 грн.

 

3.8.

Проведення позапланових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у розповсюджувачів та виробників медичних виробів після здійснення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів, а також за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) за дорученням Держлікслужби.

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано.

Проведено 3 позапланові перевірки у розповсюджувачів та виробників медичних виробів за дорученнями Держлікслужби.

 

3.9.

Надання щоквартальних звітів до Держлікслужби про результати заходів державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів.

Щоквартально

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звіти до Держлікслужби були надані своєчасно

та в повному обсязі (4 звіти).

3.10

Робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

Виконано

Протягом року здійснювалась робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

 

3.11

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях щодо здійснення державного ринкового нагляду.

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Посадові особи Служби взяли участь у 2-х

навчальних відео-конференціях щодо здійснення державного ринкового нагляду, організованих Держлікслужбою та пройшли тестування на високому рівні.

3.12

Моніторинг щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, стосовно якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання під час здійснення планових перевірок характеристик продукції суб’єктів господарювання.

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року здійснювався моніторинг щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, стосовно якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання під час здійснення планових перевірок характеристик продукції суб’єктів господарювання.

3.13

Забезпечення заходів із підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Організовано підвищення кваліфікації 2-х

посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд на курсах підвищення кваліфікації в ХРІНАДУ.

3.14

Здійснення позапланових перевірок характеристик продукції на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення (у разі надходження).

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Позапланові перевірки характеристик продукції на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення  не здійснювались через відсутність останніх (повідомлень митних органів).

3.15

Надання до Держлікслужби звіту про проведення планових перевірок характеристик продукції.

До 25 лютого 2019 року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

Звіт про проведення планових перевірок характеристик продукції за 2018 рік складено та передано до Держлікслужби своєчасно.

3.16

Формування планів проведення перевірок характеристик продукції у суб’єктів господарювання.

Щопівріччя

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

Плани проведення перевірок характеристик продукції у суб’єктів господарювання формувались та надавались до Держлікслужби своєчасно.

4.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

4.1

Реалізація заходів державного нагляду (контролю) якості за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів (ЛЗ) на всіх етапах обігу (виробництва (виготовлення), оптової та роздрібної реалізації (торгівлі) ЛЗ тощо).

Постійно

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

На території Донецькій області, підконтрольній Україні:

– оптову та роздрібну торгівлю ЛЗ здійснюють 299 суб’єктів господарювання;

– медичне використання/застосування ЛЗ здійснює 857 ліцензіат медичної практики (МПД –876).

Протягом року:

– під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) перевірено 30 СГ фармпрактики  (101 МПД) стосовно дотримання ними вимог законодавства щодо якості ЛЗ;

– під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) перевірено 6 СГ фармпрактики (9 МПД) стосовно дотримання ними вимог законодавства щодо якості ЛЗ;

– під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) перевірено 12

 СГ медпрактики стосовно дотримання ними вимог законодавства щодо якості ЛЗ;

– встановлено 181 порушення вимог законодавства щодо якості ЛЗ під час планових заходів СГ фармпрактики;

– встановлено 63 порушення вимог законодавства щодо якості ЛЗ під час планових заходів СГ медпрактики.

За результатами планових заходів СГ фармпрактики:

– видано 27 розпоряджень/приписів про усунення порушень;

– відібрано18 зразків ЛЗ на лабораторний аналіз;

– складено 13 адмінпротоколів.

За результатами позапланових заходів СГ фармпрактики:

– видано 2 розпорядження/приписи про усунення порушень;

– складено 2 адмінпротоколи.

За результатами планових заходів СГ медпрактики:

– видано 12 приписів про усунення порушень;

– складено 8 адмінпротоколів;

Позапланових заходів СГ медпрактики не здійснювалось.

 

4.2

Організація здійснення державного контролю якості ЛЗ, що ввозяться в України (згідно постанови Кабінету Міністрів України від14.09.2005 № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну») та державного контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів (згідно наказу МОЗ України від 01.10.2014 № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»):

– прийом від імпортерів заяв про видачу висновку про якість ввезених в Україну ЛЗ та медичних імунобіологічних препаратів (МІБП);

– експертиза наданих імпортером документів;

– перевірка вантажу за місцем розташування на відповідність митній декларації щодо кількості ввезених ЛЗ кожної серії;

– здійснення візуального контролю кожної ввезеної серії ЛЗ;

– оформлення повідомлень про необхідність направлення ЛЗ (МІБП) на лабораторний аналіз в уповноважені лабораторії;

– відбір зразків для направлення ЛЗ на проведення лабораторного аналізу в уповноважені лабораторії;

– видача висновків про якість ввезених ЛЗ та висновків про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів;

– обробка звітів по ввезеним субстанціям та продукції                  «in bulk» та контроль за вжиттям заходів суб’єктом господарювання з виявленних неякісних субстанцій та продукції «in bulk»

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Згідно Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902, та Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698, протягом  року опрацьовано 5 заяв суб’єктів господарювання, ввезено 8 серій ЛЗ:

• лабораторному аналізу не підлягала жодна  серія;

• видано 8 позитивних висновки про якість.

 

4.3

Надання роз’яснень та необхідної інформації представникам фармацевтичного ринку щодо вимог законодавства щодо якості ЛЗ, які ввозяться на територію України, змісту та правил оформлення відповідних документів.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Протягом року надавались роз’яснення та необхідна інформація ПрАТ «Фітофарм» щодо вимог законодавства щодо якості ЛЗ, які ввозяться на територію України, змісту та правил оформлення відповідних документів.

4.4

Організація роботи по недопущенню, виявленню та вилученню з обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ:

– розгляд та надання відповідей по скаргам/зверненням фізичних та юридичних осіб стосовно якості ЛЗ;

– опрацювання термінових повідомлень, що надходять від суб’єктів господарювання стосовно неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– передача термінових повідомлень щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ до Держлікслужби;

– організація та забезпечення в установленому законодавством порядку відбору зразків ЛЗ для здійснення державного контролю їх якості, в т.ч. за дорученнями Держлікслужби;

– опрацювання рішень (розпоряджень) Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування ЛЗ, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що не відповідають вимогам, визначених відповідними нормативно-правовими актами;

– підготовка запитів до Держлікслужби про погодження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо якості ЛЗ, які здійснюють їх виготовлення в умовах аптеки, оптову, роздрібну реалізацію (торгівлю) ЛЗ та використання ЛЗ (за наявності обґрунтованого звернення про порушення);

– участь у підготовці та передача до Держлікслужби узагальнюючих матеріалів про випадки виявлення в обігу незареєстрованих, неякісних чи фальсифікованих ЛЗ, аналіз ситуації з урахуванням оцінки ризиків та визначенням заходів для їх попередження у майбутньому.

Постійно

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

За результатами планових перевірок СГД надано 32 розпорядження про заборону реалізації (торгівлі) ЛЗ .

Опрацьовано та доведено до відома СГД 405

Розпоряджень Держлікслужби про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування ЛЗ:

– 79 розпоряджень про тимчасову заборону обігу (93ЛЗ);

– 226 розпоряджень про постійну заборону обігу (297ЛЗ);

– 42 розпорядження про скасування тимчасової заборони (47 ЛЗ);

– 4 розпорядження про скасування постійної заборони (5 ЛЗ);

– 45 розпоряджень про часткове скасування заборони обігу (60 ЛЗ) .

Опрацьовано 382 рішення Держлікслужби щодо можливості обігу на території України лікарських засобів, що мають незначні відхилення, які відносяться до третього класу невідповідності.

На території області у 51 СГД (139 МПД) було виявлено 101 найменування ЛЗ, заборонених до реалізації розпорядженнями Держлікслужби:

– поміщено в карантин 3 904 упаковки ЛЗ на суму 146 957 грн.;

– повернуто постачальнику 4 564 упаковки ЛЗ на суму 266 960 грн.;

– знищено 1 089 упаковок ЛЗ на суму 1 212 грн.

4.5

Організація проведення лабораторного контролю ЛЗ у лабораторії, визначеній Держлікслужбою:

– за зверненням уповноважених осіб суб’єктів господарювання або споживачів ЛЗ;

– за дорученнями Держлікслужби;

– за зверненнями правоохоронних органів тощо.

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Організовано направлення на проведення лабораторного контролю ЛЗ у лабораторії, визначеній Держлікслужбою:

– вилучених інспекторами підчас перевірок (в тому числі згідно Плану відбору на 2019 рік)  – 18 серій ЛЗ (отримано негативний висновок на 1ЛЗ та надане термінове повідомлення до Держлікслужби, інші висновки –  позитивні)

– за дорученнями Держлікслужби – 2 серії ЛЗ.

Звернень уповноважених осіб суб’єктів господарювання, споживачів ЛЗ та правоохоронних органів щодо проведення лабораторного контролю ЛЗ протягом року не надходило.

4.6

Консультативна та інформаційна допомога суб’єктам господарювання, заінтересованим установам та організаціям з питань методології аналізу якості ЛЗ

Постійно

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Письмових звернень з питань методології аналізу якості не надходило. В телефонному режимі надавались консультації                   ТОВ «Екоіллічпродукт» та ПрАТ «Фітофарм».

4.7

Організація  проведення контролю МІБП на відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів (за зверненням уповноважених осіб суб’єктів господарювання) в лабораторіях, визначених Держлікслужбою.

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Звернень від уповноважених осіб суб’єктів господарювання щодо сумнівів у якості МІБП

не надходило. Направлень МІБП до лабораторій для контролю їх на відповідність

вимогам державних і міжнародних стандартів не було.

4.8

Погодження переліку внутрішньо аптечної заготовки

ЛЗ, виготовлених в закладах охорони здоров’я.

Протягом року

Начальник Служби;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Погоджено перелік внутрішньо аптечної заготовки, що виготовляється в аптеці з виготовленням ТОВ «Екоіллічпродукт».

4.9

Подання звітів про діяльність територіального органу щодо лабораторного контролю якості ЛЗ

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Протягом року звіти про діяльність Служби щодо лабораторного контролю якості ЛЗ своєчасно та в повному обсязі надавались до Держлікслужби.

4.10

Участь з представниками Держлікслужби в організації та проведенні інспектувань лабораторій з метою здійснення контролю за дотриманням ними умов галузевої атестації ЛЗ (за необхідності).

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Провідний спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Доручення від Держлікслужби щодо участі в

Організації та проведенні інспектувань лабораторій з метою здійснення контролю за

дотриманням ними умов галузевої атестації не

надходили.

4.11

Участь в інспектуванні суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва ЛЗ (за необхідності – з представниками Держлікслужби, інших державних контролюючих та/чи правоохоронних органів)

Протягом року

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Протягом року посадові особи до участі в інспектуванні суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва ЛЗ не залучались.

4.12

Забезпечення обміну інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства) про факти виявлення заборонених до обігу та застосування ЛЗ, фальсифікатів, надання у встановленому законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину

Постійно

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року здійснювався обмін інформацією з правоохоронними органами про факти виявлення заборонених до обігу та застосування ЛЗ, фальсифікатів, надання у встановленому законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину.

Інформація про перевірки, за результатами яких виявлені ознаки злочину направлялась до:

–          – Донецького обласного відділення Антимонопольного комітету України – 1 лист;

–          – ГУ нацполіції у Донецькій області -2 листа;

–          – Управління захисту економіки у Донецькій області – 2 листа.

–          Надано 5 листів (відповіді) на запити  органів дізнання, попереднього слідства та 2 відповіді на адвокатські запити.

4.13

Узагальнення та аналіз результатів перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності вимог нормативно-правових актів з питань забезпечення якості та безпеки ЛЗ, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, розробка відповідних рекомендацій

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року здійснювалось узагальнення та аналіз результатів перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності вимог нормативно-правових актів з питань забезпечення якості та безпеки ЛЗ, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, розробка відповідних рекомендацій. Узагальнена інформаціях обговорювалась на робочих нарадах та доводилась до учасників ринку, фармацевтичної та медичної спільноти на науково-практичних конференціях та семінарах.

4.14

Підготовка приписів та розпоряджень про усунення виявлених порушень у сфері забезпечення якості та обігу ЛЗ

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року за результатами планових заходів СГ фармпрактики:

– видано 27 розпоряджень/приписів про усунення порушень;

– складено 13 адмінпротоколів.

За результатами позапланових заходів СГ фармпрактики:

– видано 2 розпорядження/приписи про усунення порушень;

– складено 2 адмінпротоколи.

За результатами планових заходів СГ медпрактики:

– видано 12 приписів про усунення порушень;

– складено 8 адмінпротоколів.

 

4.15

Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних (заборонених до обігу/застосування) ЛЗ, в т.ч. тих, що містять підконтрольні речовини

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Протягом року здійснювався контроль за

виконанням правил утилізації

та знищення неякісних (заборонених до обігу/

застосування) ЛЗ, в т.ч. тих, що містять підконтрольні речовини.

Отримано інформацію від 18 СГ фармпрактики та медпрактики  про знищення/ утилізацію 115 найменувань ЛЗ на спеціалізованих підприємствах та  9 «Актів про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та пре курсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму» в умовах медичних закладів.

4.16

Застосування законодавства України про адміністративні правопорушення: складання протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Розглянуто 23 справи про адміністративні

правопорушення; нараховано та стягнено у вигляді адміністративних штрафів відшкодувань на суму 13 566 грн.

4.17

Узагальнення, обробка, аналіз та надання Держлікслужбі інформації про здійснені заходи щодо забезпечення якості ЛЗ, в т.ч. закуплених за кошти державного бюджету для закладів охорони здоров’я.

Протягом року

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконується постійно.

Звіти до Держлікслужби направлялись своєчасно, щомісячно.

5.

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ І ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

5.1

Участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282, згідно з Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, а також відповідних позапланових заходів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Здійснювалась координація між суб’єктами

господарювання у сфері легального обігу наркотичних  засобів, психотропних

речовин і прекурсорів та відповідним Департаментом Держлікслужби; надавались

консультації щодо визначення методу знищення.

Від медичних закладів отримано 9 «Актів про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та пре курсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, та(або) прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму»

 (Додаток 4 до Постанови КМУ від 3 червня

2009р. №589).

5.2

Проведення моніторингу щодо вживання наркотичних засобів                         і психотропних речовин не за медичним призначенням, появи нових речовин, що мають психоактивну дію, та є предметом вживання не за медичним призначенням, а також, у взаємодії з Департаментами (Управліннями) освіти, охорони здоров’я та Головними управліннями Національної поліції у регіоні, здійснення заходів, спрямованих на зниження рівня немедичного вживання зазначених речовин в частині збору і аналізу статистичної, аналітичної та іншої інформації стосовно появи та поширення в незаконному обігу нових речовин, що мають психоактивну дію.                                                                                                              

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Посадові особи Служби взяли учать у сумісному заході  Кальміуського ВП ГУ Національної поліції у Донецькій області в рамках досудового розслідування № 12019050800000585 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.309 ч.1 КК України.

 

5.3

Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Протягом року надавались роз’яснення правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Надано відповіді на 2 адвокатських запити з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

6.

ЗАХОДИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ

6.1.

Організація та координація роботи з питань взаємодії керівництва Служби з керівництвом обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Протягом року

Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

У межах компетенції  протягом року забезпечувались організація та координація взаємодії керівництва Служби з керівництвом обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6.2.

Контроль виконання доручень керівництва Держлікслужби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року всі доручення керівництва Держлікслужби виконувались своєчасно та в повному обсязі.

6.3.

Організація проведення особистого прийому громадян керівництва Служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Служби затверджено наказом Служби від 02.01.2019 № 1-аг «Про затвердження Графіку особистого прийому громадян, Графіку прийому суб’єктів господарювання в Службі».

Протягом року на особистому прийомі до керівництва Служби звернулося 6 громадян.

 

7.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

7.1

Підтримання та вдосконалення системи управління якістю відповідно до чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, вимог ISO 9001, а саме: проведення навчання персоналу, внутрішніх аудитів, розробка та перегляд СОП, тощо.

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Протягом року виконувались заходи, згідно з затвердженими:

– Цілями у сфері якості Держлікслужби;

– Планом періодичного навчання персоналу Служби на 2019 рік (затверджений 21.01.2019).

Працівники Служби взяли участь у  10 навчаннях, організованих Держлікслужбою та пройшли відповідні тестування на високому рівні; опрацьовано 33 вперше розроблених та актуалізованих версій СОП.

У відповідності до Плану періодичного навчання персоналу Служби проведено 14 внутрішніх навчань.

8.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

8.1

Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу»

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року головним спеціалістом з питань персоналу в межах визначених Законом України «Про державну службу» в межах компетенції забезпечувалась реалізація державної політики з питань управління персоналом в Службі, здійснення керівництвом Служби своїх повноважень з питань управління персоналом, добору персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення тощо.

Підготовлено 127 наказів з кадрових питань, 49 наказів про надання відпусток та 24 наказів на відрядження працівників Служби. Працівникам видано 2 довідки з місця роботи.

Підготовлено 8 щоквартальних звітів,                2 щорічних звіти та направлені до Держлікслужби.

Проведена робота щодо вчасного декларування доходів державними службовцями, зокрема тими, що припиняють та припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» 6 державним службовцям присвоєно чергові ранги, 3 державним службовцям Служби вчасно встановлені надбавки за вислугу років на державній службі відповідно до Законом України «Про державну службу».

8.2

Здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою ст. 1 Закону України стосовно  посадових осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Службі не проводились за відсутності претендентів.

8.3

Забезпечення заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 не проводились за відсутності претендентів на вакантні посади.

8.4

Проведення заходів щодо організації конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в службі .

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Проведено заходи щодо організації  конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016     № 246 (зі змінами) в Службі.

Проведено 2 засідання  конкурсної комісії та   2 конкурси на зайняття вакантних посад державної. Конкурси не відбулися через відсутність претендентів.

8.5

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців).

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців) не проводились через відсутність в Службі нових призначень державних службовців.

8.6

Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

На виконання заходів передбачених Типовим Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27.11.2017 № 237, проводився моніторинг завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності.

Проведено щорічне оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на 2019 рік та індивідуальні програми навчання долучені до матеріалів їх особових справ.

8.7

Планування та організація заходів з питань навчання, підвищення кваліфікації працівників Служби.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року проводилась робота з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Служби.

Протягом року працівники Служби взяли участь у  10 відео-конференціях (навчаннях), організованих Держлікслужбою та пройшли відповідні тестування на високому рівні.

У відповідності до Плану періодичного навчання персоналу Служби проведено 14 внутрішніх навчань.

У короткотермінових семінарах в Харківському Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь 5 державних службовців Служби.

Учасниками самоосвіти на оn-line платформі PROMETHEUS протягом року стали 8  державних службовців та фахівців Служби.

8.8

Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Комісійно

Протягом року дисциплінарних проваджень в Службі не було.

8.9

Забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Протягом року

Начальник Служби;

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Керівництво Служби та головний спеціаліст з питань персоналу в межах своїх повноважень протягом року забезпечували дотримання рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час прийому на державну службу та її проходження.

9.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

9.1

Здійснення адміністративно-господарської діяльності в Службі.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

9.2

Організація та здійснення матеріально-технічного забезпечення працівників Служби.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

 (в обсязі річного плану закупівель на 2019 рік).

9.3

Організація та здійснення заходів з охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, контроль їх дотримання працівниками Служби.

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

10.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

10.1

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Служби, складання звітності.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

10.2

Збір та опрацювання інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансово-матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

10.3

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

10.4

Складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності відповідним органам у визначені терміни

Згідно визначених законодавством термінів

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

Протягом року складено 18 бухгалтерських та 2 статистичні звіти, що надані відповідним органам своєчасно.

10.5

Оформлення документів з використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів.

Протягом року

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Виконано

Протягом року оформлення документів з використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів здійснювалось своєчасно та у повному обсязі.

 

11.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11.1

Забезпечення реалізації державної правової політики щодо організації діяльності територіального органу.

Перевірка на відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів територіального органу.

Протягом року

Начальник служби;

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

11.2

Участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять до територіального органу за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів, ведення претензійно-позовної роботи.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

11.3

Представництво та захист правових інтересів територіального органу у судах загальної юрисдикції, в інших установах та організаціях.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Необхідності представництва та захисту правових інтересів Служби у судах загальної юрисдикції, в інших установах та організаціях не було.

11.4

Листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

11.5

Ведення звітно-облікової документації з юридичних питань.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

11.6

Інформування працівників територіального органу про зміни у чинному законодавстві, надання відповідних роз’яснень та консультацій.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

 

12.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

12.1

Забезпечення організації діловодства Служби:

– попередній розгляд кореспонденції;

– реєстрація та відправка кореспонденції;

– оперативне проходження, облік, зберігання документів;

– реєстрація наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року

Зареєстровано:

вхідних документів – 2 097,

вихідних документів – 468.

Поштою відправлено – 336.

Зареєстровано 296 наказів з основної діяльності та 14 наказів з адміністративно-господарської діяльності.

Облік печаток і штампів Служби здійснюється відповідно до наказу Служби від 30.01.2019    № 4-к «Про відповідальну особу за використання та зберігання печаток і штампів».

Номенклатура справ Служби на 2019 рік введена в дію наказом від 28.12.2018

№ 322 «Про введення в дію номенклатури справ на 2019 рік».

Проведено 2 засідання експертної комісії: Протокол № 1 від 21.10.2019

Протокол № 2 від 27.12.2019.

12.2

Забезпечення організації ведення діловодства із звернень громадян у Держлікслужбі .

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Зареєстровано:6 звернень громадян.

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Служби затверджено наказом Служби від 02.01.2019 № 1-аг «Про затвердження Графіку особистого прийому громадян, Графіку прийому суб’єктів господарювання в Службі».

12.3

Забезпечення організації ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Оброблено 1 звернення громадянина для

отримання публічної інформації.

12.4

Забезпечення організації ведення діловодства з грифом «Для службового користування».

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Зареєстровано документів з грифом «Для службового користування»:

 вхідних – 1; вихідних – 1.

 

12.5

Ведення обліку та здійснення контролю за дотриманням строків, установлених для виконання доручень Держлікслужби та інших документів .

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Зареєстровано 1821 документів, які контролювались.

12.6

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Службі.

Щомісячно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Підготовлено та розміщено на офіційному сайті Служби 13 звітів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Службі.

12.7

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану розгляду звернень громадян у Службі.

Щоквартально

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Підготовлено та розміщено на офіційному сайті Служби 5 звітів та 5 інформаційно-аналітичних довідок щодо стану розгляду звернень громадян у Службі.

12.8

Організація упорядкування документів Служби постійного зберігання.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Сформовано та погоджено з Державним архівом Донецької області 14 справ постійного зберігання Служби та 6 справ з кадрових питань (особового складу) за 2016 рік.

Підготовлено Історичну довідку Служби за 2016рік. Підготовлено та погоджено з Державним архівом Донецької області Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 27 справ за 2010 – 2016 роки.

13.

            ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

13.1

Вжиття заходів щодо виконання законодавчих актів, наказів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, керівництва Держлікслужби з питань запобігання, протидії та виявлення корупції.

Протягом року

Начальник Служби;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Всі доручення виконувались своєчасно та в повному обсязі.

13.2

Участь у моніторингу антикорупційного законодавства, надання консультацій працівникам територіального органу щодо його положень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

13.3

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

Начальник Служби;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Державні службовці Служи (4 особи, в тому числі Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції) підвищили кваліфікацію у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на тематичному семінарі «Запобігання проявам корупції в органах влади».

Проведено 6 внутрішніх навчань з питань запобігання, протидії та виявлення корупції.

13.4

Надання працівникам територіального органу консультацій щодо положень антикорупційного законодавства.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Індивідуальні консультації надавались постійно особисто та в телефонному режимі.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надано

11 індивідуальних консультації.

13.5

Участь в організації тренінгів для співробітників територіального органу щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України «Про запобігання корупції»).

січень-березень

Головний спеціаліст з питань персоналу;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції надавала консультації,

відстежувала та контролювала заповнення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави (е-декларацій) Служби.

13.6

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції вживались заходи можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів (здійснювалась перевірка договорів та постачальників товарів та послуг).

13.7

Здійснення організаційних заходів для сприяння своєчасному подання державними службовцями
е-декларацій та виконанню інших вимог фінансового контролю.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Всі особи, уповноважені на виконання функцій держави Служби своєчасно подали е-декларації.

13.8

Перевірка е-декларацій на своєчасність подання та конфлікт інтересів.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Головним спеціалістом з питань персоналу та Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснено перевірку    е-декларацій в Службі на своєчасність подання та конфлікт інтересів.

13.9

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформацію про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Протягом року своєчасно та в повному обсязі надавались звіти та інформація про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби .

13.10

Виявлення ризиків, які можуть сприяти для вчиненню працівниками територіального органу корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Протягом року до Держліксужби направлено 3 листи про наявність потенційного конфлікту інтересів у 4-х посадових осіб Служби та надано пропозиції стосовно недопущення корупційних ризиків.

13.11

Подання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень про можливе здійснення працівниками Служби корупційних правопорушень та результати проведених службових розслідувань (перевірок).

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року працівниками Служби не було здійснено жодних корупційних правопорушень. Службові розслідування (перевірки) не проводились.

 

13.12

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення.

Протягом року

Начальник Служби;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року працівниками Служби не було здійснено жодних корупційних правопорушень.

13.13

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року працівниками Служби не було здійснено жодних корупційних правопорушень.

13.14

Участь у розробленні(внесенні змін) антикорупційної програми Держлікслужби та плану заходів щодо запобігання корупції.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Пропозиції до плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби надано своєчасно.

14.

ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

14.1

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

– ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа співробітників територіального органу;

– повідомлення у передбачений законодавством строк військовим комісаріатам про прийняття на роботу або звільнення військовозобов’язаних.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року в Службі відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

 – проводився облік військовозобов’язаних та резервістів із числа співробітників;

– прийняття на роботу або звільнення військовозобов’язаних не було.

14.2

Ведення та звірка облікової документації військовозобов’язаних серед співробітників територіального органу з даними військових комісаріатів

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Проведено звірку облікової документації військовозобов’язаних серед співробітників Служби з даними 3-х військових комісаріатів.

14.3

Сприяння роботі військових комісаріатів в мирний час, в особливий період та під час мобілізації

Постійно

Начальник Служби

Виконано

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку