Перелік видів публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36
 1. Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про організаційну структуру, адресу, прізвища, імена, по батькові керівників, керівників відділів та секторів та їх заступників.

1.3. Функції відділів та секторів служби.

 1. Інформація про діяльність Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (загальні питання)

2.1. Плани роботи служби.

2.2. Звіти про виконання планів роботи служби.

 1. Накази Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (крім внутрішньоорганізаційних).
 2. Інформація про доступ до публічної інформації

4.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходяться у володінні служби.

4.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

4.3. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

 1. 5. Інформація щодо державного контролю якості лікарських засобів та регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікапськими засобами.

5.1. Інформація щодо Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби.

5.2. Інформація щодо державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

5.3. Інформація щодо відомостей з Ліцензійного реєстру з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

5.4. Перелік нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі.

 5.5. Інформація щодо державного контролю якості та безпеки медичних виробів.

 1. Інформація щодо державного контролю якості та безпеки медичних виробів.

6.1. Інформація щодо державної реєстрації медичних виробів.

6.2. Нормативно-правові акти щодо технічних регламентів.

 1. 7. Інформація з антикорупційної діяльності

7.1. Інформація про організацію виконання окремих заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7.2. Реєстр працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

7.3. План роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

7.4. Звіт про діяльність щодо запобігання та виявлення корупції.

 1. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.
 2. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення.

9.1. Звіти про проведення внутрішніх аудитів служби.

 1. Інформація про розгляд звернень громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області

10.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень громадян.

10.2. Графік прийому громадян.

10.3. Порядок прийому громадян.

 1. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України.
 2. Інформація з питань бухгалтерського обліку

12.1. Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

 1. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Держлікслужбою

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку