Загальна інформація

Опубліковано 18.11.2019 о 11:41

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020  № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області  функціонує уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка у межах своєї компетенції бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави тощо.

Контактна інформація:

Повідомити про можливі факти корупції можна листом, на особистому прийомі або за телефоном :

69033 м. Запоріжжя, вул. Складська,4 ; (061) 289 00 33

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, а також у державних цільових фондах в обов’язковому порядку утворюються (визначаються) самостійні та функціонально незалежні структурні підрозділи (особи), на які покладаються функції із запобігання та виявлення корупції.

Перелік органів та установ, в яких утворюється уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, визначений у статті 131 Закону України «Про запобігання корупції».

До основних завдань уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) належить:

1) організація проведення антикорупційних заходів та контроль за виконанням антикорупційного законодавства;

2) організація роботи з управління корупційними ризиками у діяльності органу влади;

3) надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню;

5) перевірка стану подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання;

6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

7) забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.

Національне агентство здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб).

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Національне антикорупційне бюро України

 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

 Указ Президента України 
«Про утворення національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217

 

Національна поліція України

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України«Про затвердженняПоложення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р. № 877

 

Прокуратура України

Закон України «Про прокуратуру»від 14.10.2014 № 1697- VIII

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики» від 4 грудня 2013 р. № 949 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України№ 295 від 17 липня 2014 р,№ 666 від 2 вересня 2015 р.)

Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. № 265.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку