Порядок подання звернення

Опубліковано 24.01.2020 о 12:36

1.Хто має право звернутися до органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів?

Згідно статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

2. Як подати звернення ?

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином:

  • на особистому прийомі;
  • за допомогою засобів телефонного зв’язку, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою; тел/факс +380 (061) 289-00-33

Письмове звернення надсилається поштою на адресу: 69033, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4

  • передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.;
  • з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). На електрону пошту: dls.zp@dls.gov.ua. Форма для подання електронних звернень громадян: Завантажити

3. Що зазначити в зверненні?

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;
  • в електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

4. Термін розгляду звернень громадян

4.1. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження,

4.2. Які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

4.3. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Служби або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

4.4. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого законом терміну.

4.5. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку до них відносяться звернення інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсионерів, багатодітних сімей, одиноких матерів, осіб , що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Повернення звернення

5.1. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

5.2. Якщо питання, не входять до повноважень Служби, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5.3. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення , та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку