Звіт про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області в 2018 році

Опубліковано 14.01.2019 о 14:19

 

ЗВІТ

 про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області в 2018 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.1

Участь державних службовців Служби в семінарах по підвищенню кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Керівництво служби. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції прийняла участь у навчанні (тренінгу): «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне декларування», організованого Національним агентством з питань запобігання корупції, а також пройшла курс навчання : «Конфлікт інтересів: треба знати!» та отримала відповідні сертифікати.  Окрім того заплановано та проведено заступником начальника служби внутрішнє навчання для державних службовців на тему «Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області». Проведено два позапланових навчання на тему «Порядок роботи з викривачами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області» та «Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області, перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

1.2

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

 Керівництво служби. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Усі державні службовці приймають участь у навчальних відео-конференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

22.03.2018р із суб’єктами декларування Служби проведений тренінг на тему:

«Порядок заповнення та подачі декларацій ». Проведена робота щодо надання співробітникам Служби інформаційно-правової та методичної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби  щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції працівникам Служби постійно надаються індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного  веб-сайту Служби

Постійно

 

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

На веб – сайті Служби у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщується необхідна інформація зокрема:

-дані уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції Служби, контакти;

– нормативно-правові акти;

– плани робіт та звіти.

2

ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

 

 

У разі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2018 році спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» не проводилася

2.2

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

 

У разі проведення конкурсів

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Наказом Служби від 08.11.2018 № 49 – ОС оголошено конкурс на зайняття посади державної служби – головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки, а також затверджено умови проведення конкурсу. Конкурс не відбувся, в зв’язку із відсутністю заяв від кандидатів.

2.3

Розробка та затвердження Плану заходів Служби щодо запобігання та виявлення корупції на 2019р.

Грудень

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблений та 28.12.2018 року затверджений начальником служби План заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2019 рік

2.4

Оприлюднення  на офіційному веб-сайті звіту про стан виконання Плану заходів Служби  щодо запобігання та виявлення корупції за 2017 рік

 

І квартал 2018

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

На офіційному веб- сайті оприлюднено звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2017 рік

2.5

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2018 році прийняття працівників на державну службу не проводилося

3

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку організаційних заходів щодо своєчасного подання декларантами електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області приділяється належна увага щодо своєчасного заповнення та подання декларантами електронних декларацій. З метою забезпечення належного контролю за своєчасним поданням електронних декларацій працівниками Служби розроблений та затверджений 30.08.2018 року начальником служби  Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області, перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, який доведений до відома зацікавлених співробітників та використовується  у роботі. Усі декларанти своєчасно отримали довідки про заробітну плату в головного бухгалтера за 2017 рік. Декларанти, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, повідомляються про своєчасне подання електронних декларацій у телефонному режимі та відповідними листами. У разі виникнення запитань щодо заповнення декларації, декларанту надається індивідуальна консультація з питань, що виникають.

3.2

Перевірка електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Перевірка електронних декларацій у всіх декларантів Служби проведена своєчасно

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2018 році до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області від громадян,суб’єктів господарювання та інших підприємств, установ та організацій інформації щодо вчинення працівниками Служби корупційних правопорушень не надходило. Здійснюється моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби. Протягом 2018 року таких фактів із засобів масової інформації Службою отримано не було..Розроблено та затверджено Порядок роботи з викривачами Служби. Дане питання розглянуто на нараді Служби, та проведені  позапланові заняття з вивчення Порядків роботи з викривачами Держлікслужби та Служби. Протягом 2018 року інформації про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» від працівників Служби не надходило. В Службі в доступному місці розміщена антикорупційна скринька, інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та про спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2018 році працівники Служби не притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 3.5

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства державними службовцями Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці Служби у своїй роботі дотримуються вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», а також вимог СОП -18 «Кодекс етики». Контроль за виконанням антикорупційного законодавства

 здійснює начальник служби та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

З питань запобігання та виявлення корупції Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби співпрацює з Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                     І. Вараніцька                                                                                                                                       

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку