Звіт про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2017 році в Державній службі з лікарських засобів в Одеській області

Опубліковано 11.12.2018 о 12:32

ЗВІТ
про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2017 році

 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області (далі Служба) у 2017 році проведено ряд заходів.  

Відповідно до ст.ст. 63, 64 Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання і протидії корупції в Службі наказом Служби від 08.02.2017 № 38-О затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Службі. Також цим наказом визначено головного спеціаліста – юрисконсульта Фінєєва Д.С. уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі, кандидатура якого погоджено із уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі  проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Служби, складено довідку. Результати оцінки корупційних ризиків розглянуто на нараді Служби, з метою їх усунення визначено та ухвалено комплекс заходів. 

Також проведено моніторинг на наявність у діяльності державних службовців конфлікту інтересів, складені самостійні тести на наявність (відсутність) у діяльності державних службовців конфлікту інтересів, а також здійснено заповнення відповіднихдекларацій з цього приводу.  

За результатами проведеного моніторингу та аналізу декларацій конфлікту інтересів в діяльності працівників Служби не виявлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 затверджено Положення про комісію з питань подарунків, одержаних як дарунки державі або Службі та її склад. Обов’язки матеріально-відповідальної особи з прийняття таких дарунків покладено на начальнику відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів КостовуЛ.А.

В Службі організоване проведення занять з питань антикорупційного законодавства та змін до нього. Так, з початку року такі заходи проводились 20 разів.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі проведена робота щодо надання співробітникам Служби інформаційно-правової та методичної допомоги в заповненні електронних декларацій. Всі працівники Служби отримали ЕЦП та довідки про заробітну плату за 2016 рік. Питання заповнення електронних декларацій розглядалось на нарадах 13 разів, надано 5 індивідуальних роз’яснень з приводу заповнення електронних декларацій. Всі державні службовці Служби, в тому числі колишні, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у 2016-2017 роках, подали електронні декларації за 2016 рік. Наявність декларацій цих осіб перевірено на порталі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Порушень діючого законодавства щодо строку подання таких декларацій не було.     

Всі державні службовці Служби ознайомлені під особистий підпис із  Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, в тому числі щодо обов’язку нерозголошення персональних даних фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом.

В Службі в доступному місці розміщена антикорупційна скринька, інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та примірник Закону України «Про запобігання корупції».

Також на офіційному веб-сайті Служби розміщено інформацію з питань запобігання корупції, в тому числі:

– дані уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції Служби, контакти;

– нормативно-правові акти;

– плани робот та звіти.

Забезпечено виконання завдань, які визначались уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Затверджено графік особистого прийому громадян посадовими особами Служби, в тому числі з антикорупційних питань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Порушень норм антикорупційного законодавства працівниками Служби не допущено.

Складено план заходів з питань запобігання корупції у 2018 році.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку