Зразок заяви про переоформлення ліцензії

Опубліковано 13.09.2021 о 14:22

Завантажити файл

Додаток 8
до Ліцензійних умов

______________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ____________________________________________________
                                            (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

________________________________________________________________
місце проживання)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти ___________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті ______________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку видано ліцензію ______________

________________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії _________________________________________________________

________________________________________________________________

Прошу переоформити ліцензію _________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії та підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________
(підпис)

____________________________  ____  __________ 20__ р.

  (ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

 
 

Дата і номер реєстрації заяви ___  ____________ 20__ р. № ______

 

______________________
(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________
(підпис)

___________________”.
(ініціали та прізвище)

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку