Зразок заяви про розширення провадження виду господарської діяльності

Опубліковано 13.09.2021 о 14:20

Завантажити файл

“Додаток 4
до Ліцензійних умов

______________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності

Ліцензіат ____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

________________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

________________________________________________________________
місце проживання)

Номер телефону ________, адреса електронної пошти ______________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України  фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України _____________________________________

 

Вид господарської діяльності, на який видано ліцензію _____________

________________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії _________________________________________________________

________________________________________________________________

Прошу розширити провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, включивши господарську діяльність з ________________________________________________________________

(вид господарської діяльності, що буде провадитися після розширення)

________________________________________________________________

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності

Адреса місця провадження
господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської діяльності, що буде провадитися після розширення

 

 

 

__________
(підпис)

______________________________ ____ _________ 20__ р.      (ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

 

 

 
           

 

Дата і номер реєстрації заяви ___  ___________ 20__ р. № ________

 

______________________
(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку