Інформація про структуру Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кивській області

Опубліковано 13.01.2021 о 10:30

Керівництво

 

В.о. начальника служби

Петросов

Владислав Георгійович

+380 (44) 363-06-50

Petrosov_VH@dls.gov.ua

Заступник начальника служби

Солодрай Олексій Іванович +380 (44) 363-06-50

Solodrai_OI@dls.gov.ua

Відділ державного контролю  у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Функції структурного підрозділу:

Здійснення в межах повноважень державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби), на всіх етапах обігу;

Здійснення в установленому порядку державного нагляду (контролю) за виконанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами (далі – Ліцензійні умови);

Здійснення перевірок суб’єктів господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами перед видачею ліцензій, створення нових структурних підрозділів;

Здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують;

Здійснення в межах компетенції та/або за дорученням Держлікслужби державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію України;

Здійснення інших повноважень у сфері відповідальності Відділу.

Заступник начальника Служби – начальник Відділу

(вакансія)

   

Заступник начальника відділу

Зубарєва Наталя Вікторівна

+380 (44) 363-06-50

Zubarieva_NV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Будько Лілія Іванівна

+380 (44) 363-06-50

Budko_LI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Бардаш Олена Анатоліївна

+380 (44) 363-06-50

Bardash_OA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Наговіцина Наталія Миколаївна

+380 (44) 363-06-50

Nahovitsyna_NM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Силивончик Інна Валеріївна

+380 (44) 363-06-50

Sylyvonchyk_IV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Сенченко Леся Миколаївна

+380 (44) 363-06-50

Senchenko_LM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Савчук Олександра Олександрівна

+380 (44) 363-06-50

Savchuk_OO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Довга Ірина Анатоліївна

+380 (44) 363-06-50

Dovha_IA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Паламарчук Юрій

Валерійович

+380 (44) 363-06-50

Palamarchuk_YV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Фурсова Ірина

Олександрівна

+380 (44) 363-06-50

Fursova_IO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Колесник Марія

Андріївна

+380 (44) 363-06-50

Kolesnyk_MA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Мусійченко

Оксана Миколаївна

+380 (44) 363-06-50

Musiichenko_OM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Гнатів Іван Іванович

+380 (44) 363-06-50

Hnativ_II@dls.gov.ua

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Функції:

Організація та забезпечення роботи з персоналом Служби.

Головний спеціаліст з питань персоналу

Педченко Катерина Володимирівна

+380 (44) 363-06-50

Pedchenko_KV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст – юрисконсульт

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Максімов Олексій Васильович

+380 (44) 363-06-50

Maksimov_OV@dls.gov.ua

Відділ фармацевтичного нагляду

 

Функції структурного підрозділу:

Здійснення в межах повноважень державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби), на всіх етапах обігу;

Здійснення в установленому порядку державного нагляду (контролю) за виконанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами (далі – Ліцензійні умови);

Здійснення перевірок суб’єктів господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами перед видачею ліцензій, створення нових структурних підрозділів;

Здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують;

Здійснення в межах компетенції та/або за дорученням Держлікслужби державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територіюУкраїни;

Здійснення інших повноважень у сфері відповідальності Відділу.

Начальник Відділу

Бондар Микола Анатолійович

+380 (44) 363-06-50

Bondar_MA@dls.gov.ua

Заступник начальника Відділу

Топузлієв Григорій Євгенович

+380 (44) 363-06-50

Topuzliiev_HY@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Кириченко Ірина Олексіївна

+380 (44) 363-06-50

Kyrychenko_IO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Будько Сергій Володимирович

+380 (44) 363-06-50

Budko_SV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

Пазова Олена Юріївна

+380 (44) 363-06-50

Pazova_OY@dls.gov.ua

Головний спеціаліст Відділу

(вакансія)

 

 

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

 

Функції структурного підрозділу:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

Здійснення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів)          бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

Здійснення інших повноважень у сфері відповідальності Сектору.

 

Завідуючий Сектором – головний бухгалтер

Ковальчук Ганна Анатоліївна

+380 (44) 363-06-50

Kovalchuk_HA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст сектору

Людвіковська Мар’яна Тарасівна

+380 (44) 363-06-50

Liudvikovska_MT@dls.gov.ua

Лабораторія  з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

 

Функції структурного підрозділу:

Здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів та імунобіологічних препаратів.

 

Завідувач Лабораторії

Лесик Ігор Павлович

+380 (44) 364-25-40

Lesyk_IP@dls.gov.ua

Заступник завідувача Лабораторії

Антонюк Світлана Борисівна

+380 (44) 364-25-40

Antoniuk_SB@dls.gov.ua

Заступник завідувача Лабораторії

Ткаленко Олександр Олександрович

+380 (44) 364-25-40

Tkalenko_OO@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Пазов Іван Германович

+380 (44) 364-25-40

Pazov_IH@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Троценко Ольга Володимирівна

+380 (44) 364-25-40

Trotsenko_OV@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Стрєлкова Марина Анатоліївна

+380 (44) 364-25-40

Strielkova_MA@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Фесенко Надія Іванівна

+380 (44) 364-25-40

tretyak.nadine@gmail.com

Провідний фахівець Лабораторії

Іващенко Вячеслав Володимирович

+380 (44) 364-25-40

akrlikilab@gmail.com

Провідний фахівець Лабораторії

Проняєва Катерина Василівна

+380 (44) 364-25-40

Proniaieva_KV@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Андрушенко Світлана Іванівна

+380 (44) 364-25-40

Andrushenko_SI@dls.gov.ua

Провідний фахівець Лабораторії

Брезак Людмила Сергіївна

+380 (44) 364-25-40

Brezak_LS@dls.gov.ua

Фахівець Лабораторії

Забудська Світлана Миколаївна

+380 (44) 364-25-40

Zabudska_SM@dls.gov.ua

Фахівець Лабораторії

Товкай Тетяна Павлівна

+380 (44) 364-25-40

Tovkai_TP@dls.gov.ua

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку