Наказ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області від 03.05.2019 №5-О “Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби”

Опубліковано 03.05.2019 о 12:16

УМОВИ 1 Індивідуальний план

УМОВИ 2 Звіт про проходження стажування

УМОВИ 3 Висновок про результати стажування

УМОВИ 4 Довідка за результатами стажування в апараті Держлікслужби

 

 

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

03.05.2019

м. Київ

№ 5-О

 

Про затвердження Порядку стажування
громадян з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби в Державній
службі з лікарських засобів та контролю з
наркотиками у Київській області

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста з питань персоналу Педченко К.В.

 

В.о. начальника Служби
Д.Р. Сурова

                                                                                                      

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

 

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба).

2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадяни України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби

3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Служби та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Службі (далі – стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу Служби, що оформлюється наказом начальника Служби, а у разі відсутності начальника Служби – одного із заступників, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

5. Стажування молоді в Службі може здійснюватися з ініціативи начальника Служби або його заступників, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників Служби, а саме:

 • повний робочий день – понеділок-четвер з 8:45 до 17:30 год, п’ятниця з 8:45 до 16:15 год, обідня перерва з 13:00 до 13:30 год;
 • неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

7. На період стажування в Службі за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів Служби.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9. Керівник стажування:

 • складає та затверджує індивідуальний план стажування;
 • забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
 • забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;
 • залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

10. Стажист:

 • зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
 • зобов’язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку Служби , етики та культури поведінки;
 • може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;
 • має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

11. Участь у стажуванні припиняється:

 • у разі закінчення строку проведення стажування;
 • у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;
 • за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою.

Рішення про дострокове припинення участі у стажуванні оформлюється наказом начальника Служби.

12. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт (додаток 2) про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

13. Керівник стажування після закінчення стажування оформляє висновок про результати стажування, що містить оцінку (негативна, позитивна, відмінна) виконання стажистом індивідуального плану стажування та її обгрунтування (додаток 3).

14. Кожному стажисту, який пройшов стажування, видається довідка за результатами стажування в Службі (додаток 4).

15. Документи про проходження стажування (у повному обсязі) передаються керівником стажування на зберігання до головного спеціаліста з питань персоналу.

16. Стажування проходить на безоплатній основі. Служба не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Службі , витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

К.В. Педченко

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку