Пам`ятка з питань дотримання належних умов зберігання під час транспортування від виробника до імпортера та здійснення вхідного коннтролю якості Уповноваженою особою вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

Опубліковано 03.08.2018 о 16:33

ПАМ`ЯТКА

 з питань дотримання належних умов
зберігання під час транспортування від виробника до імпортера та здійснення вхідного контролю якості Уповноваженою особою
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

 

 

Ця пам`ятка – рекомендація розроблена з метою інформування імпортерів щодо створення належних умов зберігання під час транспортування від виробника до імпортера вакцин, анатоксинів, алергену туберкульозного та здійснення вхідного контролю якості Уповноваженою особою імпортера та для використання в роботі територіальними органами Держлікслужби при здійсненні державного контролю якості зазначених лікарських засобів.

 

Загальні відомості

Відповідно до вимог п.п. 190, 193 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929 (далі – Ліцензійні умови), імпорт лікарських засобів здійснюється з додержанням вимог зазначених нормативно-технічних документів, нормативно-правових актів та вимог належної виробничої практики, належної практики дистрибуції, належної практики зберігання, гармонізованих із законодавством ЄС, які стосуються діяльності з імпорту лікарських засобів.

Ліцензіат зобов’язаний здійснювати імпорт лікарських засобів таким чином, щоб забезпечити відповідність лікарських засобів їх призначенню, вимогам нормативних аналітичних документів, реєстраційного досьє або специфікацій та методів контролю якості, затверджених МОЗ, та виключити ризик для пацієнтів, пов’язаний із недостатньою безпекою, якістю чи ефективністю лікарських засобів.

Для цього повинна бути створена, повністю документована і правильно функціонувати ефективна фармацевтична система якості, яка вимагає участі керівного персоналу та працівників різних підрозділів ліцензіата відповідно до цих Ліцензійних умов.

Належні умови зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного під час транспортування здійснюються з дотриманням відповідних температурних умов, визначених в методах контролю якості та інструкціях про їх застосування, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку, «холодовий ланцюг» – безперервно функціонуюча система, що забезпечує оптимальний температурний режим зберігання і транспортування на всіх етапах переміщення вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного від підприємства – виробника до споживача з метою збереження їх властивостей від впливу негативних факторів.

 

Основні елементи «холодового ланцюга»

  1. Спеціально підготовлений персонал, що має необхідну кваліфікацію, який забезпечує обслуговування холодильного обладнання, дотримання умов «холодового ланцюга» на всіх етапах обігу.
  2. Спеціальне обладнання, призначене для транспортування та зберігання лікарських засобів при оптимальних температурних умовах, яке містить:

– активне обладнання (холодильні кімнати, морозильні камери, морозильники, побутові холодильники, авторефрижератори);

– пасивне обладнання (термоконтейнери, медичні сумки-холодильники, термопакети, холодоелементи);

– контрольне обладнання (термоіндикатори, термореєстратори, термометри, термографи, термотестери, транспортні системи моніторингу та реєстрації температури, інші прилади, що забезпечують контроль та реєстрацію температури «холодового ланцюга»).

Призначення обладнання в «холодовому ланцюгу» наведене в Додатку 1.

  1. Механізми контролю за дотриманням необхідних температурних умов на всіх стадіях обігу вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного (стандартні операційні процедури, моделі транспортування в різні пори року, інструкції складського персоналу тощо).
  2. Уповноважені особи, з чітко визначеними посадовими обов`язками, відповідно до займаної посади, призначені керівником (на всіх рівнях «холодового ланцюга» постачання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного).

Відповідно до п.1.1 додатку 16 «Настанови «Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016» (далі – Настанова НВП) кожна серія готової продукції перед випуском для продажу або поставки в Україну, або для експорту має бути сертифікована Уповноваженою особою.   Згідно п.1.5.2 Уповноважена особа, яка здійснює сертифікацію серії готового лікарського препарату, може брати до уваги підтвердження відповідності з боку інших Уповноважених осіб та розділяти з ними певні обов`язки щодо будь-яких операцій з виробництва та імпорту, що відбуваються на інших дільницях, з іншими власниками ліцензій на виробництво, зазначеними у відповідному реєстраційному досьє. Будь-який розподіл  обов`язків серед Уповноважених осіб має бути визначений в офіційно узгодженому усіма сторонами документі.

  1. Реєстрація в журналах обліку отримання, умов зберігання та подальшого переміщення вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного з обов`язковим зазначенням торгової назви, кількості доз, номера серії, терміну придатності, дати отримання, умов зберігання і транспортування, показників контрольної карточки – індикатора, індикаторів заморожування чи показників реєструючих приладів та прізвища відповідальної особи. Показники термотестерів, термореєстраторів, термографів у вигляді температурних графіків і таблиць слід зберігати разом із журналом реєстрації температури для подальшої звітності.
  2. Затверджений керівником план екстрених заходів, на випадок виникнення аварійних ситуацій порушення «холодового ланцюга» (на всіх рівнях «холодового ланцюга»).

 

Умови зберігання

При визначенні режиму зберігання і транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного необхідно керуватися інструкціями про їх застосування. Оптимальною для зберігання і транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного є температура у межах від +2 ºС до +8 °C.

Вакцини, які не допускається заморожувати:

адсорбовані вакцини: АКДП, АДП, АП тощо;

ад’юванти (наприклад на основі алюмінію) можуть викликати подразнення (викликаючи стерильний абсцес);

вакцини проти гепатиту В;

категорично не допускається заморожування розчинників для ліофілізованих вакцин.

 

Умови транспортування

Відповідно до вимог п. п. 1, 4 розділу V Порядку, транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного повинно здійснюватися у термоконтейнерах разом з відповідним контрольним обладнанням рефрижераторним транспортом при температурі від +2 ºС до +8 °C.

Підприємство-виробник та склади оптового зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного повинні мати достатню кількість термоконтейнерів, холодоелементів, термоіндикаторів (карток-індикаторів, індикаторів заморожування, термотестерів) для забезпечення контролю за належними умовами транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного споживачам.

Відповідно до вимог п. 3 розділу VІ Порядку, для контролю умов транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного кожна транспортна тара повинна бути забезпечена необхідними контролюючими засобами, враховуючи термотестер. Картки – індикатори та індикатори заморожування розміщують у нижній та верхній частинах транспортної тари. Термоіндикатори повинні зберігатись разом з партією вакцин, анатоксину та алергену туберкульозного, з якою вони надійшли.

Згідно п.136 Ліцензійних умов для транспортування та вимог п. 9.4 «Настанови «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції. СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014» (далі – Настанова НПД) для транспортування чутливої до температури продукції слід використовувати кваліфіковане обладнання, а обладнання, що використовується для контролю температури, необхідно регулярно обслуговувати та калібрувати. Також, слід скласти карту температур транспортного засобу при репрезентативних умовах з урахуванням сезонних коливань. Складена карта температур і кваліфікація упаковки підтвердять придатність використання обраної упаковки і транспортного засобу.

Крім того, у разі використання акумуляторів холоду в ізольованих боксах, їх слід розміщати таким чином, щоб продукція безпосередньо не контактувала з акумулятором холоду. Персонал має пройти навчання стосовно процедур комплектування ізольованих боксів (сезонні конфігурації) та повторного використання акумуляторів холоду. Має бути система контролю повторного використання акумуляторів холоду для гарантування, що помилково не використовують неповністю охолоджені акумулятори. Заморожені та охолоджені акумулятори холоду мають бути фізично відокремлені.

 

Зовнішня (аутсорсингова) діяльність (у разі використання послуг найманого транспорту)

Згідно п. 104 Ліцензійних умов та п. 1.3 Настанови НПД система якості має включати контроль та огляд будь-якої зовнішньої (аутсорсингової) діяльності з одержання, утримання, постачання чи експорту лікарських засобів. Також, згідно вимог п. 9.2 Настанови НПД якщо транспортування здійснює третя сторона, має бути контракт, що відповідає вимогам, викладеним у розділі 7 Настанови НПД. Підприємство має інформувати перевізників щодо відповідних умов транспортування, придатних для даного вантажу.

Більш докладно вимоги щодо зовнішньої (аутсорсингової) діяльності визначені у розділі 7 Настанови НПД. Так, згідно п. 7.1 Настанови НПД, будь-яку діяльність, на яку поширюється ця настанова і яка є зовнішньою (аутсорсинговою), слід правильно визначити, погодити та контролювати, щоб уникнути непорозумінь, що можуть вплинути на цілість продукції. Має бути письмовий контракт між замовником та виконавцем, в якому чітко визначені обов’язки кожної сторони.

 

Вхідний контроль якості вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного Уповноваженою особою імпортера

Вхідний контроль якості вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, ввезених на територію України, здійснюється Уповноваженою особою імпортера згідно із встановленим ліцензіатом внутрішнім порядком, та створюються умови для їх зберігання відповідно до інструкцій про їх застосування. Отримувачі зазначених лікарських засобів повинні бути поінформовані про будь-які відхилення, які спостерігалися під час транспортування (відхилення температури від встановлених меж, пошкодження продукції, поломка транспортного засобу тощо). Будь-які відхилення під час транспортування повинні доводитися до відома власника реєстраційного посвідчення або виробника, з метою їх оцінки. З метою запобігання повторного відхилення такі випадки необхідно ретельно розслідувати і визначати коригувальні та запобіжні дії для їх усунення. Повинна бути розроблена процедура розслідування таких випадків.

У разі виявлення під час транспортування від виробника до імпортера відхилення температури від встановлених нормативними документами вимог,

важливо оцінити вплив перепаду температури та тривалість. Згідно ICH Q1 перевищення температури більш ніж на 2̊ С і вологості понад 5% вимагає уваги.

Відповідальна особа, незалежно від рівня «холодового ланцюга», у разі виникнення аварійних та форс-мажорних ситуацій, що призводять до порушень умов «холодового ланцюга» має діяти згідно плану екстрених заходів.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, який затверджений наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698 (далі – Порядок здійснення контролю), у разі встановлення порушення умов зберігання вакцин, анатоксинів, алергену туберкульозного, протиправцевої сироватки та антирабічного імуноглобуліну, що зафіксовано одночасно термотестером та наявними у контейнері термоіндикаторами, препарати в таких контейнерах підлягають знищенню.

Відповідно до п. 252 Ліцензійних умов, імпортер повинен здійснювати контроль якості імунобіологічних препаратів відповідно до Порядку здійснення контролю.

 

Додаток 1

 

Призначення обладнання в «холодовому ланцюгу»

 


з/п

Тип обладнання

Вид обладнання

Призначення обладнання в «холодовому ланцюгу»

1

Активне обладнання

Холодильні кімнати, камери

Використовують виробники та дистриб’ютори для зберігання та пакування. Завантаження холодильної кімнати повинно забезпечувати вільну циркуляцію повітря по всьому об’єму кімнати (камери), температура знаходиться в межах від +2 ºС до +8 °C .

 

 

Морозильні кімнати, камери

Використовують виробники та дистриб’ютори для зберігання товарів, застосування яких (згідно з інструкцією про застосування) повинно відбуватися в замороженому стані, а також для заморожування та зберігання холодоелементів. Вакцини та холодоелементи повинні зберігатися у різних морозильних камерах.

 

 

Морозильники побутового холодильника

Використовують виробники та дистриб’ютори для заморожування та зберігання холодоелементів.

 

 

Побутові та спеціальні холодильники

Використовують для зберігання лікарських засобів на заключному етапі ланцюга холодних поставок (температура знаходиться в межах від +2 ºС до +8 °C).

 

 

Авторефрижератори

Використовуються на всіх етапах «холодового ланцюга».

2

Пасивне

обладнання

Термоконтейнери

Ємності різних розмірів з термоізолюючого матеріалу, що герметично закривається. За умови їх цілісності та справності можуть використовуватися багаторазово. Використовуються на всіх етапах «холодового ланцюга». Внутрішня поверхня має бути вкрита матеріалом, що дозволяє проводити дезінфекцію.

 

 

 

Медичні сумки-

холодильники та

термопакети

Повинні забезпечувати відповідний температурний режим на період усього часу транспортування. Внутрішня поверхня має бути вкрита матеріалом, що дозволяє проводити дезінфекцію. За умови їх цілісності можуть використовуватися багаторазово.

 

 

 

Холодоелементи (водні,

водно сольові, гелеві,

парафінові)

Ємності, що заповнюються водою, спеціальною рідиною тощо, є герметично закритими і використовуються для підтримання відповідної температури  при транспортуванні.

3

Контрольне

обладнання

Контрольна картка-

індикатор

Часовий інтегратор температури, що застосовують для моніторингу температури та фіксації температурного впливу на вантаж на всіх етапах «холодового ланцюга»

 

 

Індикатор заморожування

 

 

Засіб контролю, що фіксує факт зниження температури нижче 0 °C, використовується  на всіх етапах «холодового ланцюга».

 

 

 

 

Електронний

Індикатор заморожування «Freez-teg»

Контролює температуру навколишнього середовища та показує на дисплеї факт впливу температури, нижчої за 0 °C, протягом 10 хв. Використовують на всіх етапах ланцюга холодних поставок.

 

 

 

Термограф

Прилад для безперервної реєстрації температури в холодильному обладнанні

 

 

Термотестер

Електронний прилад одноразового чи багаторазового застосування для незалежного контролю температури з можливістю документування отриманих даних в електронному, паперовому або іншому вигляді

 

 

Транспортні системи

моніторингу та

реєстрації температури

(інтегровані у GSMGPS

трекінгові

пристрої).

За допомогою таких систем забезпечують «паперову» звітність для служби контролю вантажоодержувача та можливість дистанційного онлайн-моніторингу. Роздруківка температурного чека дає повну інформацію про поїздку, зокрема фіксацію відкривання дверей, режим відтаювання холодильної установки, вихід температури за встановлені межі за показаннями аж до чотирьох температурних датчиків, що встановлені в різних частинах транспортного засобу. Використовують при транспортуванні

вантажів на всіх етапах ланцюга холодних поставок.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку