Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 05.12.2018 о 17:36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Луганській області

від «30» грудня 2021 року № 280

 

 

ПОРЯДОК

подання звіту про професійну діяльність за останні три роки

 

  1. Спеціалісти (провізори, фармацевти), які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до початку її роботи.

2.До атестаційної комісії спеціалісти подають такі документи:

– заяву спеціаліста;

– звіт про професійну діяльність за останні три року, затверджений керівником  закладу у якому працює спеціаліст;

– копія диплому;

– копія трудової книжки;

– копія сертифікату провізора-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;

– свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;

– заповнений атестаційний листок.

  1. спеціалісти, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств).

 

Звіт спеціаліст готує у довільній формі, обсягом не менше 20 сторінок друкованого тексту.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

 

У першій частині звіту вказується нормативно-правові акти, які використовувалися у роботі.

У другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувала. 

У тертій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітній період.

У четвертій частині характеризується суспільна діяльність.

Спеціалісти, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційну категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

Атестаційною комісією звіт спеціаліста направляється на рецензії висококваліфікованим спеціалістам.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку