Найпоширеніши питання у зверненнях

Опубліковано 01.07.2020 о 12:54

Найпоширенішими питаннями у зверненнях до Держлікслужби є:

Чи є зразок  звернення громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області?

Зразок звернення громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області можно подивитись за посиланням: https://www.dls.gov.ua/луганська-область/зразок-звернення-громадян-до-державн/

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області?

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області,

вул. 30 років Перемоги, буд. 6 прим. 5, м. Рубіжне, Луганська область, Україна, 93011

 

На яку адресу звертатися з електронним зверненням до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області?

Е-mail: dls.lg@dls.gov.ua

 

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

У який термін має бути розглянуте звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Чи можливо повернути лікарський засіб до аптечного закладу?

З 1 січня 2019 року набув чинності Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Ним внесені зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» (далі — Закон), зокрема статті 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості».
Змінами передбачено, що вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості розглядаються після пред’явлення споживачем (пацієнтом) розрахункового документу.
Факт неналежної якості лікарського засобу підтверджують такі документи:
– висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією (за результатами лабораторного аналізу, проведеного відповідно до методів контролю якості, що затверджені під час державної реєстрації);
– розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.
Наразі, чинним законодавством передбачено, що аптечний заклад зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також на його вимогу надати документи, які підтверджують належну якість продукції (статті 6 Закону). Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником, при цьому забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником (статті 20-21 Закону України «Про лікарські засоби»).
Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», лікарські засоби віднесені до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Крім того, відповідно до «Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 (далі — Наказ №360), лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають, про що розміщується оголошення в залі обслуговування.
У разі сумніву щодо якості лікарського засобу, споживач має право:
– вимагати в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником, який згідно Наказу №360, має бути наданий у термін не більше ніж одна доба;
– звернутися до територіального органу Держлікслужби, контакті дані якого наявні в аптечних закладах, та на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

Звернення, в яких громадяни висловлюють сумнів щодо якості лікарських засобів через відсутність, на їхню думку, терапевтичного ефекту лікарських засобів.

Слід зауважити, що перед тим, як приймати лікарські засоби, потрібно проконсультуватись з лікуючим лікарем, адже тільки лікар може підібрати потрібний вам лікарський засіб, оптимальне дозування, кратність прийому лікарського засобу, а також врахувати індивідуальні особливості вашого організму та супутні захворювання. Якщо лікар визначить, що лікарський засіб дійсно не має потрібного терапевтичного ефекту, він має повідомити про даний факт до Державного експертного центру. Таке повідомлення також передбачене і від громадян, електронна форма якого розміщена на сайті www.dec.gov.ua .
Нерідко громадяни приймають ліки за порадою знайомих або знаходять інформацію про лікування через мережу Інтернет. Потрібно пам’ятати, що таке «лікування» небезпечне і у кращому випадку просто не дасть результатів, а у гіршому – може привести до значного погіршення здоров’я.
Якщо сумнів щодо якості лікарського засобу виникає через змінений зовнішній вигляд, смак, запах, незвичне маркування упаковки тощо, ви можете звернутись до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганської області особисто або письмово, додавши до звернення чек, виданий в аптечному закладі, упаковку від лікарського засобу за наявності, інструкцію про застосування або їх копії, у зверненні потрібно чітко вказати назву та серію лікарського засобу, дозування, назву виробника.

Куди звернутися щодо цін на лікарські засоби та медичну продукцію в аптечних закладах?

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 року №667, одним з основних завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є контроль за цінами та здійснює у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін:
– державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
– державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
– надає у випадках, передбачених законодавством, висновки щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);
– надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Куди звернутися, якщо аптека на прохання споживача відмовилася надавати чек?

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 року № 667, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про захист прав споживачів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння): перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг; проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію відповідно до закону; накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів; передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування.
Щодо відсутності у продажі лікарських засобів та медичних масок в аптечних закладах
Забезпечення аптечних закладів лікарськими засобами та медичними виробами не входить до повноважень Держлікслужби.

Де можна ознайомитися з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) на рік?

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на  рік, затверджується наказом Держлікслужби , розміщений на вебсайті Держлікслужби www: https://www.dls.gov.ua/ та є загальнодоступним.

Які документи подаються для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» до органу ліцензування подаються такі документи:
– заява про отримання ліцензії за формою, наведеною у додатку 1 до Ліцензійних умов;
– відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 до Ліцензійних умов;
– копія паспорта здобувача ліцензії з відміткою відповідного контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);
– інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі;
– два примірники опису документів за формою, наведеною у додатку 8 до Ліцензійних умов.

Що потрібно перевіряти споживачеві при купівлі медичного виробу?

– маркування знаком відповідності технічним регламентам;
– дані, що обов’язково необхідні для ідентифікації медичного виробу, а також вміст пакування;
– строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного виробу;
– інформацію про будь-які спеціальні умови зберігання медичного виробу та/або використання.

Чи необхідний рецепт для придбання ПЕРМАНГАНАТ КАЛІЮ (марганцівки)?

Згідно пункту 13 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 року №360, лікарський засіб КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ (марганцівка) відпускається з аптек і аптечних пунктів без рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 3-5 грам на один відпуск, за наявності у відповідного суб’єкта господарської діяльності, якому належить аптечний заклад, ліцензії на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку