Порядок подання звернення

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

 ПОРЯДОК

особистого прийому громадян в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

  1. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян  посадовими особами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

– реалізація положень Закону України від 02 жовтня 1996 р. № 393 “Про звернення громадян”, інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

– сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Організація особистого прийому громадян

 2.1. Прийом громадян керівництвом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області та іншими посадовими особами здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком (додаток 1).

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

2.2. Попередній запис на прийом до начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області здійснюється головним спеціалістом сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів а адресою: м.Рубіжне, вул.30 років Перемоги , буд.6, прим.5.  Попередній запис може здійснюватись за телефоном: +380509654462

2.3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.4. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь секторами, лабораторією, посадовими особами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

2.5. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.6. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних секторів, лабораторії Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області або одержувати від них потрібну інформацію.

2.7. Облік прийому громадян керівництвом та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється сектором державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

2.8. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відділу бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. На кожного заявника заводиться „Картка особистого прийому заявника” (додаток 2).

2.9. Посадова особа зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області та визначеного графіком часу.

2.10. За відсутності посадової особи, прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов’язки.

2.11. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.

2.12. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.13. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про звернення громадян” може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

2.14. Посадові особи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян”, “Про державну службу”, Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

 

  1. Відповідальність посадових осіб

 3.1. Посадові особи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

 

Зразок звернення громодян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області можно подивитись за посиланням: https://www.dls.gov.ua/луганська-область/зразок-звернення-громадян-до-державн/

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку