Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

ПРОВІЗОРИ, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії,   подають   необхідні   документи   до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

До атестаційної   комісії подаються такі документи:

 • заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії);
 • звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником закладу, у якому працює провізор;
 • копії: диплома, трудової книжки, сертифіката провізора-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше;
 • характеристика керівника аптечного закладу (підприємства);
 • свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної   освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;
 • атестаційний листок (заповнюється при подані документів до атестаційної комісії).

Провізори, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи,   затверджені керівниками цих аптечних закладів(підприємств).

Звіт провізор готує у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту.

Вимоги до звіту

У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі.

У другій частині   зазначаються:   загальна   характеристика аптечного   закладу;   контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні   обов’язки звітувача.

У третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період.

У четвертій частині характеризується суспільна діяльність.

Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності,   рекомендаціях   з   удосконалення   медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

Атестаційною комісією   звіт   провізора   направляється   на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

ФАРМАЦЕВТИ, які бажають пройти атестацію на присвоєння(підтвердження) кваліфікаційної категорії,   подають   необхідні   документи   до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

До атестаційної   комісії подаються такі документи:

 • заява (пишеться при подані документів до атестаційної комісії);
 • звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу (підприємства), у якому працює фармацевт;
 • копії: диплома, трудової книжки, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше;
 • характеристика   керівника   аптечного   закладу   (підприємства);
 • атестаційний листок (заповнюється при подані документів до атестаційної комісії).

Фармацевти, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають   звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками аптечних закладів (підприємств).
У звіті, який фармацевт готує у довільній формі обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту, викладаються основні функції та особливості його професійної діяльності.

Атестаційною комісією   звіт   фармацевта   направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

Документи подаються  за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 131; телефони для довідок: (032)234-02-73  – секретар атестаційної комісії Федосюк Марта Романівна.

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку