Наказ Держлікслужби від 12.09.2019 № 1148 “Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою”

Опубліковано 10.03.2020 о 10:40

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

12.09.2019 м. Київ № 1148

 

Питання надання адміністративних
послуг Держлікслужбою

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 та у зв’язку з виробничою необхідністю

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Інформаційні картки адміністративних послуг), що додаються:

1. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

2. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

3. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

4. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

5. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

6. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

7. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

8. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

9. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

10. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

11. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

12. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

13. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

14. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

15. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

16. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

17. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

18. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

19. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

20. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

21. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

22. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

23. Інформаційна картка адміністративної послуг з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

24. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

25. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката серії лікарського засобу.

26. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

27. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

28. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

29. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

30. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

31. Інформаційна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Технологічні картки адміністративних послуг), що додаються:

2.1. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

2. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

3. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

4. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

5. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

6. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

7. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

8. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

9. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

10. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, (промислового).

11. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

12. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

13 Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

14. Технологічна картка адміністративної послугиз анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

15. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

16. Технологічна картка адміністративної послуги  зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

17. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

18. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

19. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення виду провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

20. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

21. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

22. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

23. Технологічна картка адміністративної послуги  з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

24. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

25. Технологічна картка адміністративної послугиз видачі сертифіката серії лікарського засобу.

26. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

27. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

28. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

29. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

30. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

31. Технологічна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Владислав ЦІЛИНА

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку