Наказ Держлікслужби від 12.09.2019 № 1148 “Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою”

Опубліковано 10.03.2020 о 10:40

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

12.09.2019 м. Київ № 1148

 

Питання надання адміністративних
послуг Держлікслужбою

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 та у зв’язку з виробничою необхідністю

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Інформаційні картки адміністративних послуг), що додаються:

1. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

2. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

3. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

4. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

5. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

6. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

7. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

8. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

9. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

10. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

11. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

12. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

13. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

14. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

15. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

16. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

17. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

18. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

19. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

20. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

21. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

22. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

23. Інформаційна картка адміністративної послуг з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

24. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

25. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката серії лікарського засобу.

26. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

27. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

28. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

29. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

30. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

31. Інформаційна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Технологічні картки адміністративних послуг), що додаються:

2.1. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

2. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

3. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

4. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

5. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

6. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

7. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

8. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

9. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

10. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, (промислового).

11. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

12. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

13 Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

14. Технологічна картка адміністративної послугиз анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

15. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

16. Технологічна картка адміністративної послуги  зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

17. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

18. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

19. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення виду провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

20. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

21. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

22. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

23. Технологічна картка адміністративної послуги  з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

24. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

25. Технологічна картка адміністративної послугиз видачі сертифіката серії лікарського засобу.

26. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

27. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

28. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

29. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

30. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

31. Технологічна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Владислав ЦІЛИНА

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку