Нормативна база у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Опубліковано 25.04.2024 о 13:00
 1. Єдина Конвенція про наркотичні засоби 1961 року.

 

 1. Конвенція про психотропні речовини 1971 року.

 

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text).

 

 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів                  з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-IX#Text).

 

 1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text).

 

 1. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів та зловживанням ними».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text).

 

 1. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text).

 

 1. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text).

 

 1. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text).

 

 1. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text).

 

 1. Закон України «Про адміністративну процедуру».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-97-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 140 «Про затвердження переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 211 «Про затвердження Правил проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,                             яке підлягає контролю».

            (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2007-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1026 «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2020-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1950 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1950-2002-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1339 «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1339-2007-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 366 «Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 334 «Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 721 «Про затвердження переліку психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-2011-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 831 «Про затвердження порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2009-%D0%BF#Text).

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1129 «Порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-2008-%D0%BF#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1028/27473.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 23.04.2007 № 202 «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за № 700/13967.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-07#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 15.06.2021 № 1203 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2021 за № 974/36596.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-21#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 22.01.2018 № 109 «Про затвердження уніфікованої форми акта за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, та форми розпорядчого документа», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.2018 за №157/31609.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-18#Text).

 

 1. Наказ МОЗ України від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2012 за №889/21201.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12#Text).

 

 1. Спільний наказ СБУ та МОЗ України від 22.04.2019 № 657/947 «Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2019 за № 497/33468.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-19#Text).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку