Підконтрольні речовини

Опубліковано 10.10.2018 о 10:12

Законодавство України з зазначених питань:

 

 1. «Кримінальний кодекс України».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text).

 1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text).

 1. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів та зловживанням ними».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text).

 1. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-97-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 140 «Про затвердження переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-2008-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2007-%D0%BF#Text).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1026 «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2008-%D0%BF#Text ).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 №1185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2020-%D0%BF#Text )

 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1028/27473.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15#Text).

 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2007 № 202 «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за № 700/13967.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-07#Text).

 1. Наказ МОЗ України від 15.06.2021 № 1203 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2021 за № 974/36596.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-21#Text )

 1. Наказ МОЗ України від 22.01.2018 № 109 «Про затвердження уніфікованої форми акта за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, та форми розпорядчого документа», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.2018 за №157/31609.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-18#Text )

 1. Наказ МОЗ України від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2012 за №889/21201

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12#Text )

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку