Перелік відомостей що відноситься до службової інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

п/п

Найменування відомостей

1.

Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Чернівецькій області або здійснення контрольних, наглядових функцій служби, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.

Листи, довідки, висновки та інші документи (у тому числі внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести  до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів, тощо.

3.

Відомості щодо суб’єктів господарювання та документи, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Чернівецькій області для отримання:

– ліцензії на виробництво лікарських засобів, імпорт таких засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами;

– ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку (далі – діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

– свідоцтва про державну реєстрацію медичної техніки і виробів медичного призначення;

– висновку щодо підтвердження виробництва лікарських засобів вимогам GMP, чи/або сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP, сертифікату лікарського засобу для міжнародної торгівлі та підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною;

– дозволу на право ввезення (вивезення) та на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, отримані в результаті здійснення державного контролю за дотриманням:

– вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів на всіх етапах обігу, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної);

– ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);

– ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, отримані за результатами державного ринкового нагляду щодо безпеки медичних виробів.

6.

Відомості щодо стану технічного захисту інформації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, якщо вони не становлять державну таємницю:

– план контрольованої зони;

– акти категоріювання об’єктів інформаційної діяльності та протоколи

про визначення вищого ступеня обмеження доступу до інформації;

– перелік об’єктів інформаційної діяльності в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області;

– акти обстеження об’єктів інформаційної діяльності 4-ї категорії.

7.

Відомості щодо комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу «1», де обробляється службова інформація.

8.

Листування з організаціями і установами з питань технічного захисту інформації.

9.

Надання відомостей на листи, що надійшли від організацій та установ з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

10.

Листування щодо переведення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо воно не містить секретної інформації.

11.

Внутрішні документи щодо заходів, направлених на виконання планів цивільного захисту та мобілізаційної підготовки Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, якщо вони не містять секретної інформації.

12.

Листування щодо бронювання військовозобов’язаних в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.

13.

Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку