Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області та яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Опубліковано 09.04.2019 о 13:22

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області (далі Служба).

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Службою; проекти рішень, що підлягають обговоренню; інформація про нормативно-правові засади діяльності.

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються Службою;

форми і зразки документів, правила їх заповнення.

4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Служби, дій чи бездіяльності.

5. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає  Служба.

6. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Служби.

7. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Служби.

8. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи.

9. Загальні правила роботи Служби, правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

11. Інформація про діяльність Служби, а саме про:

–     місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб- сайту та електронної пошти;

–     прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

–     розклад роботи та графік прийому громадян;

–     вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

–     перелік та умови надання-послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

–     перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

–     порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

–     систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень.

12. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік керівника та заступників керівника Служби, крім інформації з обмеженим доступом, а саме: відомостей щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку