План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області у 2019 році

Опубліковано 14.01.2019 о 14:23

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області у 2019 році

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.1

Участь державних службовців Служби в семінарах по підвищенню кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Державні службовці Служби

1.2

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Державні службовці Служби

1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби  щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного  веб-сайту Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції ,головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2

ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

У разі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

У разі проведення конкурсів

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.3

Розробка та затвердження Плану заходів Служби щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

Грудень

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.4

Оприлюднення  на офіційному веб-сайті звіту про стан виконання Плану заходів Служби  щодо запобігання та виявлення корупції за 2018 рік

І квартал 2019

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.5

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку організаційних заходів щодо своєчасного подання декларантами електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3.2

Перевірка електронних декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства державними службовцями Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                     І. Вараніцька                                                                                                                                       

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку