План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2018 році

Опубліковано 14.01.2019 о 10:38

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Вінницькій області

__________________ І.В. Котлінський

«29»   грудня   2017р.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Вінницькій області в 2018 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз′яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

відповідно до плану (графіку) відповідних органів

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи служби

1.2.

Проведення семінарів з працівниками служби щодо роз′яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз′яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства та з питань заповнення електронних декларацій

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Доведення до працівників служби змін до антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

упродовж

року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

Сектор управління персоналом

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

постійно

Сектор управління персоналом

2.4.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6.

Проведення оцінки корупційних ризиків в службі та підготовка Звіту оцінки корупційних ризиків 

січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.8.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Перевірка факту своєчасності подання суб′єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

в установлені законодавством терміни*

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

постійно

Посадові особи служби

3.4.

Інформування у письмовій формі начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Комісія, визначена рішенням керівника щодо проведення службового розслідування

3.6.

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

у разі відкриття проваджень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст – юрисконсульт

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2.

Перевірка повідомлень громадян та юридичних осіб, щодо можливої причетності спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

__________________________

* – відповідно до вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції від 06.09.2016 року №19.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку