Порядок подання звітів на атестацію провізорів та фармацевтів в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області

Опубліковано 29.12.2018 о 10:03
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з

лікарських засобів та контролю за

наркотиками у Донецькій області
від 19.01.2018 № 15

 

 

ПОРЯДОК

подання звітів на атестацію провізорів та фармацевтів

 

І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту на атестацію провізорів та фармацевтів до атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області (далі – Служба), яка є територіальним органом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, та, зокрема, організовує проведення в установленому законодавством порядку атестацію провізорів і фармацевтів.
  2. 2. Атестація провізорів фармацевтів проводиться з метою підвищення професійної майстерності, відповідальності за ефективність та якість роботи; є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямованою на вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.
  3. Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки провізорів та фармацевтів та підвищення їх кваліфікації.
  4. Установлені такі види атестації:

     – атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

     – атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

 

ІІ. Загальні вимоги до складання Звіту провізорами

1. Звіт до атестаційної комісії при Службі подається провізором, який бажає пройти атестацію на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. Звіт про професійну діяльність складається за останні повні три  роки, затверджується керівником закладу, у якому працює провізор. Провізори, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств).

2. Звіт провізор готує у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту.

3. Звіт складається українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою без виправлень.

4. Звіт складається з  чотирьох наступних частин. У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі. У другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного   закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів  охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувача. У третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період. У четвертій частині надається інформація про суспільну діяльність. Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування та інформаційного забезпечення населення тощо.

 

ІII. Загальні вимоги до складання Звіту фармацевтами

 1. Звіт до атестаційної комісії при Службі подається фармацевтом, який бажає пройти атестацію на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. Звіт про професійну діяльність складається за останні повні три роки, затверджується керівником закладу (підприємства), у якому працює фармацевт. Фармацевти, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств).

2. Звіт фармацевт готує у довільній формі обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту.

3. Звіт складається українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою без виправлень.

4. У звіті викладаються основні функції та особливості професійної діяльності фармацевта.

 

ІV. Строки подання Звіту провізорами та фармацевтами

1. Провізори та фармацевти, які бажають пройти атестацію на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, подають звіт про професійну діяльність разом з іншими необхідними документами до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

2. Атестаційною комісією звіт провізора (фармацевта) направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

3. У разі виявлення помилки у звіті до засідання атестаційної комісії, рецензент повертає звіт провізору (фармацевту), який бажає пройти атестацію, на доопрацювання.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку