Протокол засідання Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 1 від 04 жовтня 2018 року.

Опубліковано 22.10.2018 о 17:58

Протокол № 1

 першого засідання Громадської ради при Державній службі України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками

м. Київ                                                                            04 жовтня 2018 року

 

Присутні:

15 членів Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

 

Назва інституту громадянського суспільства

Член Громадської ради

1

ГО «Асоціація «К» – Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України

Голобоков Геннадій Борисович

2

ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine)

Ігнатов Володимир Анатолійович

3

ГО «Спілка Українських Підприємців» (СУП)

Ігнатов Євген Михайлович

4

ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

Котляр Тетяна Миколаївна

5

ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО)

Литвиненкова Тамара Григорівна

6

ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників»

Менон Раманан Унні Парамбат

7

Щотижневик  «АПТЕКА»

Приходько Олена Вікторівна

8

ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР»)

Пруднікова Олена Євгенівна

9

Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

Редько Володимир Вікторович

10

ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

Руденко Володимир Васильович

11

ГО «Український медичний клуб»

Сорока Іван Миколайович

12

Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів»

Федорова Людмила Олександрівна

13

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»

Харчик Павло Юрійович

14

ГО «Київська обласна асоціація аптечних працівників»

Хлопіцька Світлана Володимирівна

15

ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА»)

Шумілін Михайло Валентинович

 

 • за дорученням від Руденка В.: Петрівська Н. – ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)
 • за дорученням від Шамрай Д.: Михальчук М. – ГО « Медичний контроль»
 • Представник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – начальник відділу комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М.

 

І. Інформація голови Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі –Установчі збори) від 25 вересня 2018 року.

Виступили:

Голова Установчих зборів Котляр Т. проінформувала про направлення Протоколу Установчих зборів від 25 вересня листом від 28.09.2018 № 2809/01 до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Держлікслужба).

Відповідно до ПКМ від 03 листопада 2010 року № 996 наказом Держлікслужби від 03.10.2018 № 1101 затверджено склад Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Громадська рада). Наказ № 1101 та протокол Установчих зборів від 25.09.2018 розміщено на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

Запропоновано інформацію голови Установчих зборів Котляр Т. прийняти до відома.

Голосували:  “за“ – 15.

Вирішили: інформацію голови Установчих зборів Котляр Т. прийняти до відома.

ІІ. Схвалення Порядку денного першого засідання Громадської ради.

Виступили:

Котляр Т. запропонувала наступний порядок денний першого засідання Громадської ради:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови першого засідання Громадської ради.
 3. Обрання секретаря першого засідання  Громадської ради.
 4. Обрання голови Громадської ради.
 5. Обрання секретаря Громадської ради.
 6. Визначення структури Громадської ради.
 7. Щодо Положення Громадської ради.
 8. Щодо пропозицій до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік.
 9. Щодо плану роботи Громадської ради на 2019 рік.
 10. Визначення дати наступного засідання Громадської ради.

Голосували: “за” – 15

Вирішили: Схвалити наступний порядок денний першого засідання Громадської ради:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови першого засідання Громадської ради.
 3. Обрання секретаря першого засідання  Громадської ради.
 4. Обрання голови Громадської ради.
 5. Обрання секретаря Громадської ради.
 6. Визначення структури Громадської ради.
 7. Щодо Положення Громадської ради.
 8. Щодо пропозицій до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік.
 9. Щодо плану роботи Громадської ради на 2019 рік.
 10. Визначення дати наступного засідання Громадської ради.

ІІІ. Обрання членів лічильної комісії.

Виступили:

Пруднікова О. запропонувала обрати членами лічільної комісії Ігнатова В. та Харчика П.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: обрано лічильну комісію в складі: Ігнатов В., Харчик П.

ІІІ. Обрання голови першого засідання Громадської ради.

Виступили:

Пруднікова О. запропонувала обрати головою першого засідання Громадської ради Котляр Т.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: головою першого засідання Громадської ради обрано Котляр Т.

 1. Обрання секретаря першого засідання Громадської ради.

Виступили:

Котляр Т. запропонувала обрати секретарем першого засідання Громадської ради Пруднікову О.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: секретарем першого засідання Громадської ради обрано Пруднікову О.

 1. Обрання голови Громадської ради.

Виступили:

 1. Пруднікова О. запропонувала обрання голови Громадської ради проводити шляхом відкритого голосування – підняттям рук.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: обрання голови Громадської ради проводити шляхом відкритого голосування – підняттям рук.

 1. Пруднікова О. запропонувала обрати головою Громадської ради Котляр Т.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: головою Громадської ради обрано Котляр Т.

VІ. Обрання секретаря Громадської ради.

Виступили:

Котляр Т. запропонувала відповідно до ПКМ від 03.11.2010 №996 звернутись до Держлікслужби із заявою щодо можливості покладання функцій секретаря Громадської ради на представника Держлікслужби.

Голосували :“за” – 15.

Вирішили: звернутись із заявою до Держлікслужби щодо можливості покладання функцій секретаря Громадської ради на представника Держлікслужби. Лист готує Котляр Т.

VIІ. Щодо Положення Громадської ради при Держлікслужбі.

Виступили:

Котляр Т. зазначила, що проект Положення було розіслано членам Громадської ради. Пропозицій не надходило.

Федорова Л. запропонувала додати до проекту Положення пункт щодо можливості оформлення посвідчення членам Громадської ради.

Положення, з урахуванням пункту щодо можливості оформлення посвідчення членам Громадської ради,  надати на затвердження до Держлікслужби.

Голосували:”за” – 15.

Вирішили: додати до проекту Положення пункт щодо можливості оформлення посвідчення членам Громадської ради. Редакцію пунку готує Федорова Л.

Положення, з урахуванням пункту щодо можливості оформлення посвідчення членам Громадської ради, надати на затвердження до Держлікслужби.

VIII. Визначення структури Громадської ради при Держлікслужбі.

Виступили:

Котляр запропонувала обрати одного заступника голови Громадської ради – Пруднікову О.

Голосували :“за” – 14, “утримались” – 1.

Вирішили: заступником голови Громадської ради обрано Пруднікову О.

 1. Щодо пропозицій до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік.

Виступили:

Котляр Т. запропонувала до 1 листопада 2018 року надати пропозиції до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік та обговорити їх на наступному засіданні Громадської ради для подальшого вчасного надання пропозиції до Держлікслужби.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: надати до 01 листопада 2018 року пропозиції до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік та обговорити їх на наступному засіданні Громадської ради для подальшого вчасного надання пропозиції до Держлікслужби.

 1. Щодо плану роботи Громадської ради при Держлікслужбі на 2019 рік.

Виступили:

 1. Котляр Т. проінформувала, що відповідно до постанови до ПКМ від 03.11.2010 №996, у І кварталі 2019 року потрібно схвалити план роботи на 2019 рік. Попередній склад Громадської ради затвердив план роботи Громадської ради на 2018 рік. Запропоновано до кінця року працювати по затвердженому плану роботи Громадської ради на 2018 рік.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: до кінця року працювати по затвердженому плану роботи Громадської ради на 2018 рік.

 1. Сорока І. запропонував направити звернення щодо співпраці Громадської ради до :

Урядового комітету;

Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України;

   МОЗ України – до профільного заступника міністра Ілика Р.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: направити звернення щодо співпраці Громадської ради до :

Урядового комітету;

Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України;

   МОЗ України – до профільного заступника міністра Ілика Р.

Відповідальний за підготовку тексту звернень – Сорока І.

 1. Для напрацювання звернень Ігнатов В. запропонував створити робочу групу в складі: Голобоков Г., Ігнатов В., Котляр Т., Литвиненкова Т., Пруднікова О., Сорока І.

Голосували :“за” – 15.

Вирішили: для напрацювання звернень створено робочу групу в складі: Голобоков Г., Ігнатов В., Котляр Т., Литвиненкова Т., Пруднікова О., Сорока І.

 1. Сорока І. запропонував розробити стратегію роботи Громадської ради.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: розробити стратегію роботи Громадської ради.

 1. Литвиненкова Т. запропонувала для розробки стратегії роботи Громадської ради створити робочу групу в складі: Ігнатов В., Ігнатов Є., Котляр Т., Литвиненкова Т., Пруднікова О., Сорока І., Харчик П., Шамрай Д.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: для розробки стратегії роботи Громадської ради створено робочу групу в складі: Ігнатов В., Ігнатов Є., Котляр Т., Литвиненкова Т., Пруднікова О., Сорока І., Харчик П., Шамрай Д.

XІ. Щодо визначення дати наступного засідання Громадської ради при Держлікслужбі.

Виступили:

Запропоновано наступне засідання Громадської ради провести 20 листопада 2018 року об 11 годині за адресою: проспект Перемоги, 120-А, кабінет 25.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: наступне засідання Громадської ради провести 20 листопада 2018 року об 11 годині за адресою: проспект Перемоги, 120-А, кабінет 25.

XІ. Щодо завершення першого засідання Громадської ради.

Виступили:     

Котляр Т. проінформувала, що порядок денний першого засідання Громадської ради вичерпано та запропонувала завершити засідання.

Голосували: “за” – 15.

Вирішили: завершити перше засідання Громадської ради.

 

Голова                                                                                                Т. Котляр

Секретар                                                                                      О. Пруднікова

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку