Нормативна база

Опубліковано 15.10.2019 о 10:22

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text)

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-97-%D0%BF#Text)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#Text)

Постанова Кабінету Міністрів від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text)

Спільний наказ Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2019  № 657/947 «Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-19#Text)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.04.2011 № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-11#Text)

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку