Вимоги до звіту

Опубліковано 23.03.2021 о 13:51

Схема звіту про роботу провізора (фармацевта)

відповідно до вимог наказу МОЗ України № 818 від 12.12.2006 року.

 

На початку звіту надається коротка автобіографічна довідка (зазначається навчальний заклад, рік закінчення, отримана кваліфікація, за якою спеціальністю; трудовий шлях – до теперішнього місця роботи; коли були курси підвищення кваліфікації, які; дати присвоєння категорій).      

У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, якими користувалися в роботі на протязі періоду, який висвітлюється в звіті(нормативні акти, які втратили  чинність, не вказувати!).

У другій частині звіту зазначаються:

– загальна характеристика аптечного закладу, яка повинна включати: назву господарюючого суб’єкту, юридичний статус закладу (філія, структурний підрозділ тощо), його місце розташування. Також в цьому розділі необхідно зазначати на підставі яких дозвільних документів здійснюється діяльність, зокрема чітко вказати ліцензію, ким видана, на який вид діяльності, термін її дії. В цьому розділі також необхідно зазначати про наявність паспорту аптечного закладу, відповідно до якого викладається характеристика та набір приміщень, їх облаштування. Звітувачам з аптечних закладів, які здійснюють обіг наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів звернуть увагу на наявність та облаштування відповідних приміщень та порядку допуску до них фахівців (наявність у них спеціального дозволу).  Крім того, повинний бути описаний асортимент товарів, що реалізується з аптечного закладу та його характеристика. Керівники в цьому розділі також показують заповнення штату аптечного закладу чи мережі та відповідність кваліфікації фахівців діючим вимогам.

– в розділі контингент населення, що обслуговується потрібно вказати мешканців якого району міста, села територіально обслуговує аптечний заклад чи мережа, по можливості вказати чисельність населення та які пільгові категорії входять до його складу. Ці показники також потрібні для правильного формування асортименту аптечного закладу.

– в розділі наявність закладів охорони здоров’я необхідно зазначити, які лікувально-профілактичні заклади обслуговує аптека, при чому усіх ланок, наприклад: ЦРЛ, дільничні лікарні, амбулаторії, ФАПи, вказати профілі відділень та кількість ліжок. Вказуються з якими ФАПами укладені договори на реалізацію медикаментів.

– в розділі функціональні обов’язки – ці обов’язки повинні бути чітко виписані звітувачем з посадової інструкції. 

У третій частині звіту викладається аналіз професійної діяльності за звітний період. Більшість звітувачів обмежуються в цьому розділі тільки переписуванням нормативно-правових актів, хоча від них вимагається показати та проаналізувати результати своєї роботи за звітний період та викласти у звіті інформацію про виконання кожної ділянки роботи.

Наприклад:

– при висвітленні роботи уповноваженої особи слід зазначати: скільки нею було виявлено незареєстрованих, фальсифікованих сумнівних щодо якості та неякісних лікарських засобів, які вжито заходи при виконанні вимог розпоряджень Держлікслужби України, скільки зразків сумнівних препаратів направлено до лабораторії для проведення досліджень, скільки надано повідомлень до територіальної Служби. Які зауваження до порядку проведення вхідного контролю були з боку територіальної Служби та як вони були усунені. Як правило, аналіз роботи уповноваженої особи, який подається в звітах зводиться до переписування обов’язків уповноваженої особи з наказу № 436 і це, в першу чергу, свідчить про те, що звітувач не володіє цим питанням, йому нема про що писати і що аналізувати.

– при висвітленні роботи по контролю за умовами та порядком зберіганнялікарських засобів зазначається як  організована ця робота, результати її контролю, зокрема, чи виявлялися порушення умов зберігання та лікарські засоби, термін придатності яких минув як самим звітувачем так і територіальною Службою, та які були вжиті заходи по усуненню цих порушень. У звітах не забувайте зазначати, що порядок зберігання регламентується не тільки наказом МОЗ № 44 від 16.03.93 «Про організацію зберігання ЛЗ», який носить рекомендований характер, а і аналітично-нормативною документацією та вимогами визначеними в інструкціях до медичного застосування лікарських засобів, що передбачено наказом МОЗ України № 211 від 14.05.03 року (зі змінами).

– при висвітленні заходів щодо порядку дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в аптечному закладі, необхідно описати як організована ця робота та які виявлялись порушення як самим звітувачем так і відповідними контролюючими органами, які були вжиті заходи по усуненню недоліків.

– звітувачам, в коло посадових обов’язків яких входить організація та контроль за якістю лікарських засобів, що виготовляються в аптеках, необхідно вказати асортимент та обсяг виготовленої продукції, порядок проведення контролю якості на всіх етапах виробництва, звернути увагу на випадки незадовільного виготовлення лікарських форм, метрологічного забезпечення, відобразити зауваження які були виявлені з боку контролюючих органів та як вони були усунені;

– при висвітленні питань з охорони праці та пожежної безпеки вказати чи були встановлені випадки виробничого травматизму, аварійних ситуацій тощо;

– деякі звітувачі взагалі упускають у своїх звітах висвітлення таких важливих питань як порядок відпуску лікарських засобів та порядок їх транспортування. Проведення інформаційної роботи з лікарями.

– в розділі про фінансово-господарську діяльність, можна обмежитись загальними показниками, вказати діяльність прибуткова чи ні, зазначити чинники які впливають на збільшення чи зменшення товарообігу (за рахунок збільшення націнки чи товарообігу та асортименту), описати порядок ціноутворення, особливо на лікарські засоби ціни на які підлягають державному регулюванню, їх відпуску лікувально-профілактичним закладам за бюджетні кошти. Крім того, потрібно висвітлити критерії підбору постачальника (наявність відповідної діючої ліцензії, наявність у нього відповідно обладнаного транспортного засобу для забезпечення належних умов транспортування медикаментів та інше) та відповідності закуплених у них лікарських засобів вимогам діючого законодавства, тобто реєстраційного статусу, терміну придатності, сертифікату якості виробника та інше.

У четвертій частині характеризується суспільна діяльність звітувача, яка включає в себе членство в асоціаціях, роботу в депутатських групах, участь в семінарах, санітарно-просвітницьку роботу з населенням, благодійна та інша допомога інвалідам та незахищеним верствам населення, участь в суспільному житті колективу.

Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

Весь звіт пишеться одним шрифтом, через однаковий інтервал з дотриманням вимог оформлення офіційних документів, без помилок.

Звіти не оформлені належним чином до атестації не приймаються!

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку