Сектор протидії витоку із законного обігу підконтрольних речовин та моніторингу у сфері обігу підконтрольних речовин

Опубліковано 08.04.2019 о 14:01

ФУНКЦІЇ 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 • Приймає участь у зборі, узагальнені та аналізі щодо доцільності включення нових речовин, що мають психоактивну дію, до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Сектору та подання їх на розгляд керівництву Управління.
 • Здійснює моніторинг з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, організація та забезпечення протидії їх незаконному обігу за такими напрямками:
  • кримінальний (кількість злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, осіб, які їх скоїли, наркотичних засобів вилучених з незаконного обігу, нових хімічних сполук та речовин, що є предметом зловживання, вилучених коштів та матеріальних цінностей у наркозлочинців, проведених оперативно-профілактичних заходів тощо);
  • медичний (кількість осіб, яким встановлено діагноз – наркоманія, осіб, які допускають немедичне вживання препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, померлих від зловживання наркотиків, кількість отруєнь наркотиками, супутніх наркоманії хвороб тощо);
  • соціальний (результативність заходів проведених в державі (регіоні) антинарокманійної спрямованості, соціальних опитувань різних верств населення, участі ЗМІ в проведенні недержавними організаціями пропаганди здорового способу життя тощо);
  • економічний (кількість суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволів на експортно-імпортні операції, ринок лікарських засобів, речовин і виробів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори тощо).
 • Готує інформаційно-аналітичні документи щодо:
  • основних результатів діяльності Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу;
  • тенденцій розвитку наркоситуації, пропозицій стосовно адекватної протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
  • додержання Україною вимог Конвенцій ООН та міжнародних договорів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (для підготовки щорічної доповіді Кабінету Міністрів України);
  • стану і проблемних питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу;
  • узагальнених даних про джерела та способи витоку в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, появу нових психоактивних речовин і компонентів для їх виготовлення, а також контрабандні шляхи їх надходження на внутрішній наркоринок;
  • оцінки зарубіжних засобів масової інформації, політичних та громадських організацій стану обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та наркоманії в Україні.
 • Здійснює організацію інформаційного обміну з підрозділами Держлікслужби, правоохоронними органами, державними установами та громадськими організаціями щодо процесів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидією їх незаконному обігу, появи нових психоактивних речовин й поширенню наркоманії.
 • Здійснює організацію роботи тимчасових експертних груп (секцій) з метою комплексного дослідження окремих проблем, що визначаються зовнішніми та внутрішніми чинниками впливу на наркоситуацію в Україні.
 • Здійснює проведення, із залученням експертів і консультантів, наукових досліджень у сфері удосконалення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
 • Здійснює підготовку, відповідно до покладених на Сектор завдань, пропозицій щодо:
  • внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю відповідно до чинного законодавства;
  • зниження рівня поширення незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, інших психоактивних речовин та наркозлочинності у державі;
  • вдосконалення системи профілактики немедичного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, лікування та медико-соціальної реабілітації хворих на наркоманію;
  • виявлення і ліквідації соціально-економічних передумов поширення немедичного споживання наркотиків та наркозлочинності;
  • вдосконалення чинного антинаркотичного законодавства та існуючої договірно-правової бази міжнародного співробітництва у сфері контролю за наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.
 • Бере участь, відповідно до покладених на Сектор завдань, у підготовці матеріалів до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України щодо додержання вимог міжнародних угод та конвенцій ООН з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та протидії їх незаконному обігу.
 • Бере участь, відповідно до покладених на Сектор завдань, у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що належать до компетенції Сектору.
 • Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Сектору.
 • Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 • Здійснює підготовку та проведення конференцій, семінарів, підготовка матеріалів до апаратних нарад та засідань колегії Держлікслужби за напрямками роботи Сектору.
 • Здійснює розгляд та опрацювання депутатських запитів, звернень, листів та скарг з питань, віднесених до повноважень Сектору.
 • Готує у випадках, передбачених законодавством, та в установленому Кабінетом Міністрів України порядку інформацію щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
 • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності, в межах компетенції Сектору.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку