Перелік видів публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

19.09.2016 № 39

 

 

Перелік видів публічної інформації,

розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

у Сумській області

 

1.Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області (надалі – Служба)

 1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Служби.

 1.2. Інформація про організаційну структуру, адреси, прізвища, імена, по батькові керівників Служби, керівників структурних підрозділів Служби та їх заступників.

 1.3. Функції структурних підрозділів Служби.

2.Інформація про діяльність Служби (загальні питання)

 2.1. Загальні правила роботи Служби.

 2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 2.3. Плани роботи Служби.

 2.4. Звіти про виконання планів роботи Служби.

 2.5. Інформація про проведені Службою наради, семінари, комісії, робочі групи.

3.Накази Служби (крім внутрішньоорганізаційних).

4.Інформація про доступ до публічної інформації

 4.1. Інформація про систему обліку публічної інформації.

 4.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

 4.3. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

 4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

5.Інформація про нормативно-правову роботу Служби

 5.1. Інформація щодо проектів нормативно-правових актів, що підлягають громадському обговоренню, розробником яких є Служба.

 5.2. Інформація про звіти щодо проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Служба.

6.Інформація щодо державного контролю якості лікарських засобів

 6.1. Приписи Держлікслужби України про заборону, тимчасову заборону обігу лікарських засобів.

 6.2. Листи Держлікслужби України про поновлення обігу лікарських засобів.

 6.3. Інформаційні листи Держлікслужби України.

 6.4. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у процесі їх виробництва, зберігання, реалізації (торгівлі) та медичного застосування.

7.Інформація щодо державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

7.1. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

8.Інформація з антикорупційної діяльності

8.1. Плани роботи по запобіганню та виявленню корупції.

8.2. Звіти про про вжиті заходи з питань запобігання і протидії корупції. 

9.Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

10.Інформація, пов’язана з проведенням процедури закупівель, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

11.Інформація про надходження та використання коштів.

12.Інформація про розгляд звернень громадян у Службі

12.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень громадян.

12.2. Графік прийому громадян.

12.3. Порядок прийому громадян.

13.Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Сумської обласної державної адміністрації.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку