Порядок подання звернень громадян (у тому числі звернень споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції) до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Порядок подання звернень громадян (у тому числі звернень споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції) до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

 

усно: тел./факс: (0542) 65-20-23

 

письмово: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

 

електронна пошта: dls.sumy@dls.gov.ua

 

Для подання письмового звернення до вищого органу – Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби), громадяни можуть надіслати поштою за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А, особисто передати до кімнати прийому громадян або покласти його до скриньки для таких звернень за тією ж адресою.

 

Вимоги до звернення

 т.ч. звернень споживачів (користувачів) щодо зхисту права на безпечність продукції)

(витяг із ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»)

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

 Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Додаткові вимоги до звернень споживачів (користувачів)

щодо захисту права на безпечність продукці)

Звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції також повинні містити:

      назву медичного виробу;

     – найменування виробника, країна виробника;

     – найменування розповсюджувача, адреса (у разі наявності інформації);

     – опис ризику, який становить продукція та/або тяжкість наслідків;

     – документ, що підтверджує придбання продукції (у разі придбання).

 

Звернення, що не підлягають розгляду

(витяг із ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»)

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

Термін розгляду звернень громадян

(витяг із ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»)

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

 

ЗРАЗОК СКАРГИ

Кожний житель України має право поскаржитися на якість лікарського засобу, виробу медичного призначення  чи порушення дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Скаргу у письмовій формі необхідно надіслати до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області за адресою: 40000, м.Суми,  вул. Петропавлівська, 86, тел.:(0542) 65-20-24.

В зверненні необхідно вказати наступні дані:

 

Аптечний заклад

Лікарській засіб

Виріб медичного призначення

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– чітко вказати сутність скарги із зазначенням порушень ліцензійних умов;

– необхідно вказати номер, назву та адресу аптеки (аптечного пункту);

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по- батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– вказати повну назву лікарського засобу, номер серії, виробника, та додати чек за сплату;

–чітко вказати сутність скарги;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано медичний виріб;

– чітко вказати сутність скарги, для чого вказати повну назву товару, виробника, номер серії товару (якщо він є), та додати чек за сплату;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

Без зазначення вказаних даних звернення, згідно ст.8 Закону України «Про звернення громадян», вважатиметься анонімною та не розглядатиметься.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку