Порядок подання звернення

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

На виконання статті 40 «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 3109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційних прав на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області надає роз’яснення щодо порядку звернення громадян, споживачів (користувачів) щодо захисту права на використання якісних та безпечних лікарських засобів, медичних виробів та додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Кожен має право звернутися до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) або Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області (далі – Служба) у письмовій (надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства) або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі або за допомогою телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії») формі чи подати електронне звернення з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами(клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань проходження державної служби і інших, які відносяться до компетенції Держлікслужби. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне)

Звернення повинно містити наступні реквізити та інформацію:

щодо додержання ліцензійних умов провадження діяльності

щодо якості та безпечності лікарських засобів

щодо якості та безпечності медичних виробів

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина, в електронному зверненні зазначається електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним;

– назва суб’єкта господарювання;

– чітко викласти суть із зазначенням порушень ліцензійних умов, наприклад: порушення режиму зберігання лікарських засобів, порядку відпуску рецептурних препаратів (відпуск без рецепта), порушення санітарно-гігієнічних умов до аптек, не відповідність площі приміщень, відсутність спеціалістів, тощо;

– необхідно вказати номер, назву та адресу аптеки (аптечного пункту);

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина, в електронному зверненні зазначається електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– необхідно вказати номер, назву та адресу аптеки (аптечного пункту);

– вказати повну назву лікарського засобу, номер серії лікарського засобу, виробника, та додати чек на придбання;

–чітко викласти суть порушення;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати 

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина, в електронному зверненні зазначається електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано медичний виріб;

– чітко викласти суть порушення, для чого вказати повну назву товару, виробника, номер серії товару (якщо він є), та додати чек за сплату;

– письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідним роз’ясненням не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

 

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Служби або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

Звернення до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, оформлене відповідно до вимог законодавства, можна подати:

– у робочі дні на особистому прийомі спеціалістами Держлікслужби відповідно до затвердженого графіку за адресою: проспект Берестейський, 120-А, м. Київ, 03115;

– поштою за адресою: проспект Берестейський, 120-А, м. Київ, 03115;

– електронною поштою ep@dls.gov.ua по формі для подання електронних звернень громадян: форма 1

 

Звернення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області, оформлене відповідно до вимог законодавства, можна подати:

– у робочі дні на особистому прийомі спеціалістами Служби відповідно до затвердженого графіку за адресою: вул. Бродівська, 5, м. Тернопіль, 46002, другий поверх;

– поштою за адресою: вул. Бродівська,5, м. Тернопіль, 46002;

– електронною поштою dls.te@dls.gov.ua по формі для подання електронних звернень громадян: форма 2

 

Форма 1

Форма для подання електронних звернень громадян до

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Електронне звернення*

Поштова адреса

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Берестейський, 120-А, 03115

 

Електронна адреса

ep@dls.gov.ua

 

Вид звернення:
пропозиція (зауваження),
заява (клопотання),
скарга **

 

Особисті дані заявника

ПІБ

 

Адреса, індекс

(Вказати поштову адресу) 

Електронна адреса

(Вказати e-mail) 

Контактний телефон

(Вказати номер телефону) 

Зміст звернення

(Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)

Дата

 

Електронна поштова адреса, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку

 

 

Форма 2

Форма для подання електронних звернень громадян до

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

Електронне звернення*

Поштова адреса

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5, 46002

 

Електронна адреса

dls.te@dls.gov.ua

Вид звернення:
пропозиція (зауваження),
заява (клопотання),
скарга **

 

Особисті дані заявника

ПІБ

 

Адреса, індекс

(Вказати поштову адресу) 

Електронна адреса

(Вказати e-mail) 

Контактний телефон

(Вказати номер телефону) 

Зміст звернення

(Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)

Дата

 

Електронна поштова адреса, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку

 

*Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями

** Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку