Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон +380 (57) 731-13-38

письмово: 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 25.

факс: +380 (57) 731-50-68

електронна пошта: dls.kh@dls.gov.ua

 

Форми запитів на отримання публічної інформації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Харківській області

від 19.09.2016 № 27-ОС

НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

  Примітка.

1. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.

2. Розмір  мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

Рахунок № _________ від ______________20__ року

         на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

         надаються за запитами на інформацію

Постачальник: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області

Код ЄДРПОУ:  36985153

Р/рахунок: 35219090063880 в Держказначейській службі України, м. Київ

МФО: 820172

Адреса: 61057 м. Харків, вул. Громадянська,25  тел. 731 50 68, 731 12 69

 Постачальник: __________________________________________________

Код ЄДРПОУ:  _______________________________________________________

Р/рахунок:  ___________________________________________________

МФО: ________________________________________________________

Адреса: _______________________________________  тел. _____________

 

 

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна
грн.

Сума
грн.

1.

Копіювання або друк копій  документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

сторінка

 

 

 

2.

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

сторінка

 

 

 

3.

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

сторінка

 

 

 

Разом без ПДВ:

 

ПДВ:

 

Разом до сплати:

 

 

Всього до сплати: ____________________________________________________

 

Заступник начальника служби__________________________________________________

Завідувач сектором бухгалтерського
обліку та економіки – головний бухгалтер _________________________________________

Керівник структурного підрозділу _______________________________________________

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку