Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 10.01.2022 о 10:00

Атестація провізорів і фармацевтів проводиться з метою підвищення професійної майстерності, відповідальності за ефективність та якість роботи; є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямованою на вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.

Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки провізорів і фармацевтів та підвищення їх кваліфікації.

Відповідно до вимог наказу МОЗ України від 12.12.2006 № 818 звіти та всі необхідні документи подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

 

Порядок подання звітів на атестацію провізорів та фармацевтів

До атестаційної комісії подаються такі документи:

  • – заява провізора; звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником закладу, у якому працює провізор;
  • – копії: дипломів, трудової книжки, сертифіката провізора-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше; свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;
  • – заповнений атестаційний листок.

Провізори, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств).

Звіт провізор готує у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту.

Вимоги до звіту:

  • У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі.
  • У другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувача.
  • У третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період.
  • У четвертій частині характеризується суспільна діяльність.

Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

Атестаційною комісією звіт провізора направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку