Перелік видів публічної інформації

Опубліковано 10.01.2022 о 10:00

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області

 

 1. Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про організаційну структуру, адресу, прізвища, імена, по батькові керівників, керівників відділів та секторів та їх заступників.

1.3. Функції відділів та секторів служби.

 

 1. Інформація про діяльність Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області (загальні питання)

2.1. Плани роботи служби.

2.2. Звіти про виконання планів роботи служби.

 

 1. Накази Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області (крім внутрішньоорганізаційних).

 

 1. Інформація про доступ до публічної інформації

4.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходяться у володінні служби.

4.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

4.3. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

 

 1. Інформація про нормативно-правову роботу Держлікслужби

5.1. Інформація щодо проектів нормативно-правових актів, що підлягають громадському обговоренню, розробником яких є Держлікслужба України.

5.2. Інформація про звіти щодо проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба України.

 

 1. Інформація щодо державного контролю якості лікарських засобів

6.1. Розпорядження Держлікслужби про заборону, тимчасову заборону обігу лікарських засобів.

6.2. Листи Держлікслужби про поновлення обігу лікарських засобів.

6.3. Інформаційні листи Держлікслужби.

6.4. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у процесі їх виробництва, зберігання, реалізації (торгівлі) та медичного застосування.

 

 1. Інформація щодо державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

7.1. Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

7.2. Плани перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

7.3. Перелік нормативно-правових актів, які регулюють діяльність з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі.

 

 1. Інформація щодо державного контролю якості та безпеки медичних виробів

8.1. Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення.

8.2. Інформація щодо державної реєстрації медичних виробів.

8.3. Нормативно-правові акти щодо технічних регламентів.

 

 1. Інформація з антикорупційної діяльності

9.1. Інформація про організацію виконання окремих заходів щодо запобігання і протидії корупції.

9.2. Реєстр працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

9.3. План роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

9.4. Звіт про діяльність щодо запобігання та виявлення корупції.

 

 1. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

 

 1. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

11.1. Звіти про проведення внутрішніх аудитів служби.

11.2. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

 1. Інформація про розгляд звернень громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області

12.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень громадян.

12.2. Графік прийому громадян.

12.3. Порядок прийому громадян.

 

 1. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України.

 

 1. Інформація з питань бухгалтерського обліку

14.1. Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2302010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

 

 1. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Держлікслужбою

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку