Найбільш запитувана інформація

Опубліковано 21.01.2020 о 13:38

Найбільш запитувана інформація впродовж 2022-2023 роках.

1. Щодо поводження із гуманітарною допомогою:

1.1. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» (далі – Закон), Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 (зі змінами), Мінсоцполітики здійснює визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

В частині третій статті 1 Закону визначено, що гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Рішення про визначення вантажів, коштів, послуг приймається Міністерством з урахуванням позицій центральних органів виконавчої влади (Мінфін, Мінекономіки, Міноборони, МОЗ, МВС, Нацполіції, СБУ, ДСНС, Держмитслужби) та Нацбанку на засіданні Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики згідно з Порядком взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 241 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до статті 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу», на митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб – набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.

Відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз несе отримувач гуманітарної допомоги. У разі відмови у документальному підтвердженні якості, безпеки та можливості споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги вони повинні бути вивезені за межі України або знищені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, на період дії воєнного стану з метою спрощення перетину митного кордону України товарами гуманітарної допомоги Кабінетом Міністрів України прийнято від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (зі змінами) (далі – постанова № 174). Цією постановою встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зазначені товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Відповідно до пункту 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.04.2000 № 728, товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються.

1.2. Утилізація та знищення неякісних лікарських засобів, термін придатності яких закінчився, зокрема лікарських засобів, отриманих шляхом благодійної або гуманітарної допомоги:

Відповідно до статті 23 Закону України «Про лікарські засоби» неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації та знищенню.

Утилізація та знищення вищезазначених лікарських засобів зокрема і таких, що отримано шляхом благодійної або гуманітарної допомоги, проводиться відповідно до правил затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2015 № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів» (далі – Правила).

Правила є обов’язковими для усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов’язану з обігом лікарських засобів, утилізацією та знешкодженням відходів.

Відповідно до пунктів 5 та 6 розділу II Правил лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, набувають статусу «відходів» та передаються для утилізації або знешкодження до суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами безпосередньо або через постачальників, якщо таке передбачено відповідними договірними умовами.

Суб’єкти господарювання, які мають лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, подають органам державного контролю за місцем провадження діяльності інформацію про передачу таких лікарських засобів на утилізацію або знешкодження. Інформація про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження, подається в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у Додатку 2 до цих Правил.

Інформацію щодо переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами можна отримати на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Головне меню – Бізнесу – Дозволи та ліцензії – Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами).

2. Щодо інформації наявної у ліцензійному реєстрі:

Відповідно до пункту 181 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.11.2016 № 929, ліцензіат може звернутися до органу ліцензування із запитом щодо наявної у ліцензійному реєстрі інформації про такого ліцензіата. На підставі запиту ліцензіата орган ліцензування оформлює у паперовій або електронній формі витяг з ліцензійного реєстру з інформацією, актуальною на дату формування витягу, або на дату, визначену в запиті ліцензіата.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку