Порядок подання звернення

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Порядок подання звернення

1.Як подати звернення?

Звернення, оформлене відповідно до вимог законодавства, можна подати у робочі дні: з 08:30 по 17:00 у понеділок – п’ятницю, за винятком часу на обідню перерву з 13:00 до 13:30.

На період дії карантину, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2020 № 641 графік роботи змінено: з 08:00 по 16:45 у понеділок – четвер, з 08:00 по 15:30 у п’ятницю, за винятком часу на обідню перерву з 12:00 до 12:30.

За телефоном: (0372)52-22-60; (0372)55-39-93

Поштою: вул. Головна, 29, м. Чернівці, 58000.

Електронною поштою: dls.cv@dls.gov.ua.

Форма для подання електронних звернень громадян: ЗАВАНТАЖИТИ.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Особисто (усно) під час особистого прийому: вул. Головна, 29, м. Чернівці.

2.Хто має право звернутися до органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів?

Згідно статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

3.Які дані необхідно вказати у зверненні?

Аптека

Лікарській засіб

Виріб медичного призначення

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– чітко зазначити суть звернення, із зазначенням порушень ліцензійних умов, наприклад: порушення режиму зберігання лікарських засобів, порядку відпуску рецептурних препаратів (відпуск без рецепту), порушення санітарно-гігієнічних умов до аптек, невідповідність площі приміщень, відсутність спеціалістів, тощо;

– необхідно вказати номер, назву та адресу аптеки (аптечного пункту);

– письмове звернення має бути підписано заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по- батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано лікарський засіб;

– вказати повну назву лікарського засобу, номер серії лікарського засобу, виробника, та додати чек за сплату;

–чітко зазначити суть звернення;

– письмове звернення має бути підписано заявником чи заявниками із зазначенням дати.

– повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

– місце проживання громадянина;

– назва суб’єкта господарювання в якого придбано медичний виріб;

– чітко зазначити суть звернення, для чого вказати повну назву товару, виробника, номер серії товару (якщо він є), та додати чек за сплату;

– письмове звернення має бути підписано заявником чи заявниками із зазначенням дати.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

4.Який термін розгляду звернень громадян?

4.1. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

4.2. Які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

4.3. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Служби або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

4.5. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого законом терміну;

4.6. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку до них відносяться звернення інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсионерів, багатодітних сімей, одиноких матерів, осіб , що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Повернення звернення.

5.1. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

5.2. Якщо питання, не входять до повноважень Служби, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5.3. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення , та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку