Звіт про роботу служби за 2020 рік

Опубліковано 10.08.2021 о 11:09

ЗВІТ

про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2020 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

1

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

 

1.1

Участь Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області (далі Служба) у розробці, опрацюванні та наданні пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, наданих Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Держлікслужба)

Протягом року

Працівники Служби

Виконано

Надавались пропозиції:

-щодо наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019  № 667 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції», щодо плану роботи Держлікслужби на 2021 рік, щодо секторального плану ринкового нагляду на 2021 рік

2

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

2.1

Реалізація заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства України щодо  якості лікарських засобів на всіх етапах їх обігу (виготовлення, реалізації, зберігання, застосування) шляхом проведення планових перевірок відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2020 рік та шляхом реалізації відповідних позапланових заходів (згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано.

Планові перевірки проводились тільки у I кварталі (у зв’язку із запровадженням карантину). Перевірено 22 суб’єкти господарювання різних форм власності, що здійснюють роздрібну та оптову торгівлю лікарськими засобами (1 аптечний склад, 28 аптек та 19 аптечних пунктів) та 19 лікувально-профілактичних закладів (4 комунальної та 15 приватної форми власності).За наявності підстав проведено позапланові перевірки у 23 суб’єктів господарювання, перевірено 26 аптек.

2.2

Організація здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну (згідно Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902) та державного контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці вимогам державних та міжнародних стандартів (згідно Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2014 за № 1356/26133)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2020 р. ліки на території області не розмитнювались, висновки не видавались

2.3

Організація роботи по недопущенню, виявленню та вилученню з обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів:

– опрацювання повідомлень, що надходять від суб’єктів господарювання, стосовно неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– передача термінових повідомлень щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів до Держлікслужби;

– організація та забезпечення в установленому законодавством порядку відбору зразків лікарських засобів для здійснення державного контролю їх якості, в т.ч. за дорученнями Держлікслужби;

– опрацювання розпоряджень Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарських засобів, що не відповідають вимогам, визначених відповідними нормативно-правовими актами та рішень Держлікслужби про скасування заборони обігу лікарських засобів;

– невідкладне надання в електронному вигляді уповноваженим особам всіх закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області розпоряджень Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарських засобів,  рішень про скасування заборони обігу лікарських засобів, формування щомісячно інформаційних бюлетнів «Якість»;

– розгляд та надання відповідей за скаргами/зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно якості лікарських засобів, підготовка запитів про погодження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо якості лікарських засобів 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

За інформацією, отриманою від уповноважених осіб суб’єктів господарської діяльності, на виконання розпоряджень Держлікслужби у період у 2020 році повернуто постачальникам 814 упаковок лікарських засобів на суму 89776,1 гривень, відставлено в карантин 1936 упаковок лікарських засобів на суму 80986,0  гривень.

До Держлікслужби надіслано 1 термінове повідомлення про неякісний лікарський засіб, виявлений за результатами лабораторного контролю;

Подано 4 повідомлення про неякісні лікарські засоби, із них 3 виявлені під час перевірок, 1 – за результатом лабораторного аналізу, проведеного лабораторією Служби.

Відібрано 140 зразків лікарських засобів для здійснення лабораторного контролю.

За дорученням Держлікслужби  відібрано та надіслано у визначену лабораторію 4 зразки 4 серій лікарських засобів.

Опрацьовано всі розпорядження про заборону обігу лікарських засобів, рішення про скасування заборони обігу лікарських засобів, які невідкладно надіслано уповноваженим особам, сформовано та надіслано 14 інформаційних листів «Якість»;

Надійшло 3 звернення громадян, які стосувалися якості лікарських засобів, підготовлено 3 запити на проведення позапланової перевірки, на підставі звернень проведено 3 позапланові перевірки.

 За результатами проведеного лабораторного контролю 1 лікарський засіб виявився неякісним.

2.4

Проведення лабораторного контролю лікарських засобів:

– вилучених під час перевірок за наявності підстав;

– за зверненням суб’єктів господарювання або споживачів лікарських засобів;

– за дорученнями Держлікслужби

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Проведено 140 аналізів лікарських засобів, вилучених під час перевірок

2.5

Проведення фізико-хімічного аналізу якості води очищеної, виготовленої у закладах охорони здоров’я

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Виконано

Проведено 20 аналізів води очищеної

2.6

Забезпечення обміну інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства) про виявлені та заборонені фальсифіковані лікарські засоби, а також з питань, що містять ознаки злочину 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Фальсифікованих лікарських засобів не виявлено

2.7

Організація та погодження переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виготовляють аптеки

Протягом року

Начальник служби

Суб’єктами господарювання на погодження переліки внутрішньоаптечних заготовок не подавались

2.8

Підготовка до калібрування приладів та атестації обладнання 

Протягом року

Завідувач лабораторії, провідний фахівець лабораторії

Виконано

Сформовано перелік  засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці та атестації в 2020-2021 роках.

Проведено планову  повірку 9 приладів лабораторії, проведено калібрування приладів.

2.9

Підготовка приписів та розпоряджень про усунення виявлених порушень у сфері забезпечення якості та обігу лікарських засобів та контроль за їх виконанням

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надано 36 приписів про усунення порушень та 5 розпоряджень про заборону обігу лікарських засобів.

опрацьовано всі відповіді, всі приписи виконано вчасно

2.10

Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних (заборонених до обігу/застосування) лікарських засобів, в тому числі тих, що містять підконтрольні речовини

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Звіт про передачу на утилізацію лікарських засобів надіслано в Держлікслужбу

2.11

Застосування законодавства України про адміністративні правопорушення: складання протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Складено 4 протоколи, винесено 4 постанови, накладено та сплачено штрафів на суму 2771  гривень

2.12

Проведення внутрішніх навчальних семінарів з питань якості лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 5 внутрішніх навчальних семінарів з питань якості лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, складено протоколи

3

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

 

3.1

Участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282, згідно з Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, а також відповідних позапланових заходів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» по залученню Держлікслужбою

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Працівники служби  залучені для здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 4 суб’єктів господарювання.

Також було залучено головного спеціаліста  до відбору зразків рослин роду коноплі

3.2

Участь у проведенні моніторингу за дорученням Держлікслужби щодо вживання наркотичних засобів  і психотропних речовин не за медичним призначенням, появи нових речовин, що мають психоактивну дію, та є предметом вживання не за медичним призначенням, а також, у взаємодії з Департаментами (Управліннями) освіти, охорони здоров’я та Головними управліннями Національної поліції у регіоні, здійснення заходів, спрямованих на зниження рівня немедичного повернення наркотичних засобіввживання зазначених речовин в частині збору і аналізу статистичної, аналітичної та іншої інформації стосовно появи та поширення в незаконному обігу нових речовин, що мають психоактивну дію

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Доручення щодо проведення моніторингу не надходили

 

3.3

Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надано відповіді на 6 запитів правоохоронних органів

4

ЗАХОДИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

 

4.1

Здійснення перевірок перед видачею ліцензій щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу для провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки (на виконання доручень Держлікслужби)

Протягом року

Начальник служби, відділ

державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 85 перевірок перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та 2 перевірки на провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів

4.2

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, згідно Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2020 рік та шляхом проведення позапланових заходів 

Протягом року

Начальник служби, відділ  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Планові перевірки проводились тільки у I кварталі (у зв’язку із запровадженням карантину). Перевірено 23 суб’єкти господарювання (1аптечний склад, 26 аптек та 20 аптечних пунктів).Також проведено 4 позапланових перевірки. Видано 19 розпоряджень про усунення порушень ліцензійних вимог, на підставі надісланих в Держлікслужбу матеріалів перевірок 4 ліцензіатів ліцензії анульовано

5

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

5.1

Забезпечення реалізації державної правової політики щодо організації діяльності Служби.

Перевірка на відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Служби

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

 

5.2

Участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять до Служби, за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів, ведення претензійно-позовної роботи

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

 

5.3

Здійснення експертизи проектів господарських договорів для забезпечення їх відповідності законодавству України

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

 

5.4

Інформування працівників Служби про зміни у чинному законодавстві, надання відповідних роз’яснень та консультацій

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

 

6

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

 

6.1

Надання Держлікслужбі пропозицій до планів здійснення ринкового нагляду з метою складання секторального плану державного ринкового нагляду.  

До 15 вересня

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надавались пропозиції

щодо наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019  № 667 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції» та

щодо секторального плану ринкового нагляду на 2021 рік

6.2

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звернення споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів не надходили

6.3

Моніторинг інформації про медичні вироби, що становлять серйозний ризик для користувачів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.4

Погодження з Держлікслужбою позапланових перевірок виробників та розповсюджувачів медичних виробів за обґрунтованим зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Позапланові перевірки в Держлікслужбі не погоджувались (за відсутності звернень)

6.5

Здійснення моніторингу причин та кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечні медичні вироби, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування ними та звітування Держлікслужбі щоквартально

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.6

Проведення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Проведено 68 планових перевірок, винесено 4 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

6.7

Проведення позапланових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у розповсюджувачів та виробників медичних виробів після здійснення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів, а також за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) за дорученням Держлікслужби 

Постійно

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які уповноважені працювати з інформаційними системами

Проведено 6 позапланових перевірок за дорученням Держлікслужби (на підставі доручення Кабінету Міністрів України), винесено 2 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

6.8

Надання щоквартальних звітів до Держлікслужби про результати заходів державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів

Щоквартально

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.9

Робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Внесено матеріали 6 перевірок характеристик продукції

6.10

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях щодо здійснення державного ринкового нагляду

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Взято участь у вебінарі на тему «Здійснення перевірок характеристик продукції у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», пройдено успішно тестування

6.11

Моніторинг щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, стосовно якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання під час здійснення планових перевірок характеристик продукції суб’єктів господарювання

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.12

Здійснення позапланових перевірок характеристик продукції на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення (у разі надходження)

 

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Повідомлень від митних органів не надходило

6.13

Надання до Держлікслужби звіту про проведення планових перевірок характеристик продукції

До 1 березня 

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.14

Формування планів проведення перевірок характеристик продукції у суб’єктів господарювання, надання на затвердження в Держлікслужбу

Щопівріччя

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

7

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

7.1

Організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та податкової звітності

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.2

Організація та проведення інвентаризації матеріальних цінностей Служби у встановлені законодавством терміни

Протягом року

Комісія з інвентаризації

Виконано

7.3

Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Служби

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.4

Забезпечення постачальницьких операцій, розподіл і використання матеріальних засобів, їх облік та списання

Протягом року

Начальник служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.5

Вдосконалення користування комп’ютерною програмою «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro»

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.6

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.7

Забезпечення своєчасного складання кошторису видатків Служби

Згідно визначених   термінів

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

8

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ

 

8.1

Забезпечення заходів щодо співпраці із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров’я ОДА, Івано-Франківською обласною фармацевтичною асоціацією, Івано-Франківським НМУ, правоохоронними органами, іншими державними закладами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

8.2

Забезпечення виконання заходів Регіональної програми із запобігання ввезенню та розповсюдженню на території області субстандартних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2016-2021 роки

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Проведено 3 засідання робочої групи, складено протоколи, надано звіт в ОДА

 

8.3

Організація проведення нарад та семінарів для керівників та уповноважених осіб закладів охорони здоровя у відповідності до затвердженого плану

Протягом року 

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано у 1 кварталі

Під час карантину консультації та роз’яснення надавались в телефонному режимі

 

8.4

Інформаційне наповнення офіційного суб-сайту Служби

Постійно

Начальник служби, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

8.5

Висвітлення діяльності Служби шляхом публікацій інформаційних повідомлень, статей, інтерв’ю в регіональних друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях, забезпечення оперативного реагування на запити преси, на недостовірну інформацію

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

В 33 номері місцевого журналу «Місто» опубліковано статтю «Врятувати чи погубити: що купуємо в аптеках», в якій начальник служби Н. Шпур висвітлила інформацію щодо контролю якості лікарських засобів

8.6

Забезпечення неухильного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг, звернень громадян у встановлені законодавством терміни, не допущення надання неповних, неоднозначних та необґрунтованих відповідей

 Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу 

Виконано

Опрацьовано та надано вчасно відповідь на 6 звернень громадян

 

8.7

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу 

Виконано

Опрацьовано та надано відповідь на 2 запити

8.8

Проведення особистого прийому громадян начальником служби та заступником начальника служби- начальником відділу

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Проведено особисто начальником служби прийом 12 громадян.

Під час карантину проблемні питання вирішувались в телефонному режимі

8.9

Організація проведення засідань атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів

Щоквартально

Начальник служби

Виконано

Проведено 1 засідання атестаційної комісії (у зв’язку із запровадженням карантину)

8.10

Формування та надання Держлікслужбі звіту про виконання плану роботи Служби за 2019 рік

В термін, визначений Держлікслуж-бою

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

8.12

Формування, погодження та подання на затвердження  Плану роботи Служби на 2021 рік 

В термін, визначений Держлікслуж-бою

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

9

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

9.1

Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу» та інших норм законодавства про працю

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.2

Здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 № 563

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.3

Моніторинг законодавства з питань кадрової роботи та державної служби, надання необхідних консультацій та роз’яснень співробітникам

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.4

Ведення звітно-облікової документації, державної статистичної звітності з питань кадрової роботи та державної служби.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

9.5

Організація проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби. Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців)

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

У зв’язку із запровадженням карантину конкурси не проводились

9.6

Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.7

Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ 

Протягом року

Начальник служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Звіти подано щоквартально

9.8

Забезпечення організації та проведення заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, переможців конкурсу, які претендують на зайняття посад державної служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

У зв’язку із запровадженням карантину конкурси не проводились, спеціальна перевірка не здійснювалась

9.9

Планування та організація заходів з питань навчання, підвищення кваліфікації працівників

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

План навчання на 2020 рік виконано.

Складено план періодичного навчання  персоналу на 2021 рік

10

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

 

10.1

Ведення обліку та здійснення контролю за дотриманням строків, встановлених для виконання актів законодавства, актів Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, доручень керівництва Держлікслужби, розпоряджень Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, інших документів та підготовка періодичних звітів про їх виконання

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Всі доручення виконано вчасно

10.2

Забезпечення організації діловодства Служби:

– попередній розгляд кореспонденції;

– реєстрація та відправка кореспонденції;

– оперативне проходження документації, облік, зберігання документів;

– реєстрація наказів з основної діяльності Служби та адміністративно-господарських питань

Постійно

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Зареєстровано 503  листи вхідної документації, 704 листи, які надійшли із

Держлікслужби, 264 вихідних листів, 215 вихідних листів на Держлікслужбу, 265 наказів з основної діяльності, 19 наказів із адміністративно-господарських питань

10.3

Забезпечення організації ведення діловодства із звернень громадян

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Зареєстровано, опрацьовано та вчасно надано відповіді на 6 звернень громадян

 

10.4

Забезпечення ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Зареєстровано, опрацьовано та вчасно надано відповіді на 2 запити на публічну інформацію

 

10.5

Забезпечення організації діловодства з грифом «Для службового користування»

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

10.6

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, звітів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та стану розгляду звернень громадян в Службі

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

Всі звіти надано своєчасно

10.7

Упорядкування документів Служби

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

10.8

Підготовка і передача за описами службової документації до архівів

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

11

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

11.1

Участь у навчальних заходах щодо антикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК та іншими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Працівники Служби

Виконано

Начальник служби пройшла в НАВС короткострокове підвищення кваліфікації на тему «Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі» Уповноважена особа з питань запобігання корупції пройшла навчання за загальною короткостроковою програмою в НАДС на тему «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими» Навчання із проходженням тестування через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему «Декларуй доброчесно» пройшли 7 державних службовців

11.2

Проведення навчальних семінарів з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року (відповідно до плану навчань)

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

У відповідності до плану проведено 9 навчальних семінарів щодо антикорупційного законодавства, проведено 5 позапланових навчань, складено протоколи

11.3

Проведення навчань з працівниками Служби щодо  порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано               Навчання проведено 23.01.2020 та 29.01.2020, складено протоколи

11.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.5

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.6

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів, пропозицій та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.7

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Інформацію доведено до всіх працівників

11.8

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Попередження осіб не здійснювалось, конкурси не проводились

11.9

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Спеціальна перевірка не  проводилась, конкурси не проводились

11.10

Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси не проводились

11.11

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі на 2021 рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

План оприлюднено на суб-сайті 30.12.2020 р.

11.12

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2019 рік

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Звіт оприлюднено на суб-сайті 14.01.2020 р.

11.13

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Всі декларації подано своєчасно

11.14

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація має бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

Перевірено 10 декларацій

11.15

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, перед призначенням на державну службу

В день звільнення працівника, перед призначенням на посаду

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 та 2020 роках працівники не звільнялись

11.16

Письмове повідомлення начальнику Служби та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Ознак корупційних правопорушень не виявлено

11.17

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень не виявлено

11.18

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

12

ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

12.1

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

– ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа співробітників Служби;

– повідомлення у передбачений законодавством строк військовим комісаріатам про прийняття на роботу або звільнення військовозобов’язаних

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

12.2

Ведення та звірка облікової документації військовозобов’язаних серед співробітників Служби з даними військових комісаріатів

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

12.3

Складання графіку звірки особових карток «Особова карта державного службовця», затвердженої наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за №1200/29330
з військово-обліковими документами військовозобов’язаних

Щопіврічно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Звірку проведено

12.4

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних про вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», надання відповідних консультацій

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 

Начальник Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області                                                             Надія ШПУР                           

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку