Звіт про роботу служби за 2020 рік

Опубліковано 04.02.2019 о 11:05

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

за 2018 рік

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавці

Стан виконання

1

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

 

1.1

Участь Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області (далі Служба) у розробці, опрацюванні та наданні пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, наданих Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Держлікслужба)  

Протягом року

Працівники Служби

Виконано

2

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

 

2.1

Реалізація заходів державного контролю якості лікарських засобів (ЛЗ) під час оптової та роздрібної торгівлі

Постійно

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано,  проведено планові перевірки у 86 лікувально-профілактичних закладах,  позапланові перевірки (виконання приписів) у 5   лікувально-профілактичних закладах, згідно плану перевірено 47 суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ЛЗ та 1 суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю ЛЗ, на виконання приписів проведено позапланові перевірки у 10 аптечних закладах

2.2

Організація здійснення державного контролю якості ЛЗ, що ввозяться в Україну (згідно постанови Кабінету Міністрів України 14.09.2005 № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну») та державного контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів (згідно наказу МОЗ України від 01.10.2014 № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»):

– прийом від імпортерів заяв про видачу висновку про якість ввезених в Україну ЛЗ та медичних імунобіологічних препаратів (МІБП);

– експертиза наданих імпортером документів;

– перевірка вантажу за місцем розташування на відповідність митній декларації щодо кількості ввезених препаратів кожної серії;

– здійснення візуального контролю кожної ввезеної серії ЛЗ;

– оформлення повідомлень про необхідність направлення ЛЗ (МІБП) на лабораторний аналіз в уповноважені лабораторії;

– відбір зразків для направлення ЛЗ на проведення лабораторного аналізу в уповноважені лабораторії;

– видача висновку про якість ввезеного в Україну ЛЗ та висновку про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів;

– обробка звітів по ввезеним субстанціям та продукції «in bulk» та контроль заходів, вжитих суб’єктом господарювання з виявленням неякісних субстанцій та продукції «in bulk»

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2018 р. ліки на території області не розмитнювались

2.3

Надання консультацій та необхідної інформації представникам фармацевтичного ринку про вимоги законодавства щодо якості лікарських засобів, які ввозяться на територію України, змісту та правил оформлення відповідних документів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Запити щодо якості ЛЗ, які ввозяться на територію України не надходили

2.4

Недопущення, виявлення та вилучення з обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ:

– розгляд та надання відповідей за скаргами/зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно якості ЛЗ;

– опрацювання повідомлень, що надходять від суб’єктів господарювання, стосовно неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– передача термінових повідомлень щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ до Держлікслужби;

– організація та забезпечення в установленому законодавством порядку відбору зразків ЛЗ для здійснення державного контролю їх якості, в т.ч. за дорученнями Держлікслужби;

– опрацювання рішень (розпоряджень) Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування ЛЗ, що не відповідають вимогам, визначених відповідними нормативно-правовими актами;

– підготовка запитів про погодження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо якості ЛЗ, які здійснюють їх виготовлення в умовах аптеки, оптову, роздрібну торгівлю ЛЗ та використання ЛЗ (за наявності обґрунтованого

звернення)

Постійно

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

Надійшло 3 звернення щодо якості ЛЗ, підготовлено 1 запит на проведення позапланової перевірки щодо якості ЛЗ. Опрацьовано всі розпорядження про заборону обігу ЛЗ, які надіслано уповноваженим особам, сформовано та надіслано 15 інформаційних листів «Якість».

Відбір ЛЗ не проводився.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Проведення лабораторного контролю ЛЗ:

– за зверненням керівників господарюючих суб’єктів або споживачів ЛЗ;

– за дорученнями Держлікслужби;

– за зверненнями правоохоронних органів

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Не проводився

2.6

Проведення фізико-хімічного аналізу якості води очищеної, виготовленої у закладах охорони здоров’я

Протягом року

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Не проводився

2.7

 Взаємодія з органами ДФС, СБУ та НП України з питань недопущення в обіг фальсифікованих, неякісних, незареєстрованих та ввезених з порушенням митних правил лікарських засобів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, проведено 4 засідання робочої групи на виконання заходів Регіональної програми  запобігання ввезенню та розповсюдженню на території області  субстандартних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів

2.8

Погодження переліку внутріаптечної заготовки, що виготовляють аптеки

Протягом року

Начальник служби

Погоджено переліки внутріаптечної заготовки 2 аптечним закладам  

2.9

Підготовка до проведення атестації лабораторії  

Протягом року

Завідувач лабораторії, провідний фахівець лабораторії

В стадії виконання   

(взято рахунки на проведення метрологічної повірки та атестації випробувального обладнання, надіслано лист про розконсервування лабораторного обладнання)

2.10

Взаємодія з представниками Центру з питань фармаконагляду в Івано-Франківській області ДП «Державний експертний центр МОЗ України» щодо державного нагляду за безпекою використання ЛЗ, а також побічних реакцій при їх застосуванні

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, до ДП «Державний експертний центр МОЗ України»  представниками Центру з питань фармаконагляду в Івано-Франківській області подано 340 повідомлень про побічні реакції ЛЗ

2.11

Забезпечення обміну інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства) про факти виявлення заборонених до обігу та застосування ЛЗ, фальсифікатів, надання у встановленому законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину

Постійно

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано.На території області фальсифікованих лікарських засобів не виявлено. В правоохоронні органи подавалась  інформація про лікарські засоби, заборонені до обігу Держлікслужбою 

2.12

Підготовка приписів та розпоряджень про усунення виявлених порушень у сфері забезпечення якості та обігу ЛЗ та контроль за їх виконанням

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, керівникам перевірених суб’єктів господарювання надано 112 приписів про усунення порушень та 39 розпоряджень про заборону обігу лікарських засобів

2.13

Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних (заборонених до обігу/застосування) ЛЗ, в тому числі тих, що містять підконтрольні речовини

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, звіти про проведення утилізації та знищення неякісних ЛЗ щоквартально подавались в Держлікслужбу

2.14

Застосування законодавства України про адміністративні правопорушення: складання протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, складено 17 протоколів за ст. 167, 17 протоколів за ст. 168-1, винесено 34 постанови, накладено та сплачено штрафів на суму 14620 гривень

2.15

Узагальнення, обробка, аналіз та надання Держлікслужбі інформації про здійснені заходи щодо забезпечення якості ЛЗ, в т.ч. закуплених за кошти державного бюджету для закладів охорони здоров’я

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, результати перевірок внесені в Єдину інформаційна система ДІАС

2.16

Опрацювання інформації, наданої Держлікслужбою, яка отримана від ЕМА, ВООЗ, регуляторних органів інших країн у сфері обігу ЛЗ щодо виявлених на території України неякісних, фальсифікованих, заборонених ЛЗ

Постійно

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

3

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

3.1

Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, надано відповіді на 3 запити, що надійшли із ГУ НП в Івано-Франківській області

3.2

Участь у здійсненні заходів щодо недопущення витоку із законного обігу ЛЗ, які містять підконтрольні речовини

Постійно

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, здійснюється співпраця на виконання заходів підписаного Службою меморандуму про співпрацю з Управлінням  СБУ в Івано-Франківській області та ГУ НП в Івано-Франківській області щодо протидії витоку у незаконний обіг підконтрольних лікарських засобів      

3.3

Взаємодія із Департаментом протидії наркозлочинності в Івано-Франківській області НП України у забезпеченні заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Постійно

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, надано відповіді на 2 запити, що надійшли із Управління протидії наркозлочинності 

4

ЗАХОДИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

4.1

Здійснення перевірок перед видачею ліцензій на

провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно чинного законодавства

 

Протягом року

Начальник служби, відділ

державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, проведено 114 перевірок перед видачею ліцензій на

провадження господарської діяльності з   роздрібної торгівлі

ЛЗ   

 

4.2

Контроль за додержанням ліцензійних умов ліцензіатами згідно з Планом заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік, Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2018 рік та шляхом реалізації відповідних позапланових заходів (згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

Протягом року

Начальник служби, відділ  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, проведені планові перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі ЛЗ у 46 суб’єктів господарювання, проведено 10 позапланових перевірок

(виконання розпорядження)

5

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1

Забезпечення реалізації державної правової політики щодо організації діяльності територіального органу.

Перевірка на відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів територіального органу

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

5.2

Участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять до Служби, за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів, ведення претензійно-позовної роботи

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

5.3

Представництво та захист правових інтересів територіального органу у судах загальної юрисдикції, в інших установах та організаціях

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

5.4

Здійснення експертизи проектів господарських договорів для забезпечення їх відповідності законодавству України

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

5.5

Інформування працівників Служби про зміни у чинному законодавстві, надання відповідних роз’яснень та консультацій

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано

6

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

6.1

Організація виконання секторального плану державного ринкового нагляду, підготовка відповідних звітів, передача їх Держлікслужбі та оприлюднення

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, проведено 86 планових та 3 позапланових заходів державного ринкового нагляду. Підготовлено та надано в Держлікслужбу   звіти щоквартально   

6.2

Вжиття відповідних заходів для своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становлять медичні вироби (МВ)

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

6.3

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень споживачів (користувачів) стосовно МВ

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звернення не надходили

6.4

Проведення позапланових перевірок у розповсюджувачів та виробників медичних виробів за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), а також після здійснення планових перевірок у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів

Постійно

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, проведено 3 позапланових перевірки

6.5

Подання запитів про погодження позапланових перевірок виробників та розповсюджувачів МВ (за обґрунтованим зверненням фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав)

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Так як звернення не надходили, запити не подавались

6.6

Моніторинг, опрацювання, аналіз та передача Держлікслужбі інформації щодо:

– причин та кількості звернень споживачів (користувачів) щодо якості та безпеки МВ;

– причин і кількості повідомлень про нещасні випадки, заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування неякісними МВ

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звернення та повідомлення не надходили

6.7

Надання пропозицій щодо підготовки секторального плану ринкового нагляду на наступний рік. Висвітлення на суб-сайті затвердженого плану здійснення державного ринкового нагляду та звіту про його виконання

Протягом року

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

7

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

7.1

Організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та податкової звітності

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано, надано 3 квартальних та 1 річний фінансовий звіт, 4 квартальних звіти з ФСС з ТВП, 12 звітів місячних ЄСВ та інша звітність

7.2

Організація та проведення інвентаризації матеріальних цінностей Служби у встановлені законодавством терміни

Протягом року

Комісія з інвентаризації

Виконано, проведено інвентаризацію активів у грудні

7.3

Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Служби

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано

7.4

Забезпечення постачальницьких операцій, розподіл і використання матеріальних засобів, їх облік та списання

Протягом року

Начальник служби, завідувач сектору  бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Виконано, укладено 22 договори на отримання матеріалів та надання послуг

7.5

Впровадження комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro»

Протягом року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, економіки та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Продовжено виконання у 2019 році

8

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ

8.1

Забезпечення заходів щодо співпраці із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров’я ОДА, Івано-Франківською обласною фармацевтичною асоціацією, правоохоронними органами, іншими державними закладами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

8.2

Організація проведення нарад та семінарів

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано,

проведено 10 семінарів для керівників та уповноважених осіб суб’єктів господарювання

8.3

Інформаційне наповнення офіційного суб-сайту Служби

Постійно

Начальник служби, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

8.4

Висвітлення діяльності Служби шляхом публікацій інформаційних повідомлень, статей, інтерв’ю в регіональних друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях, забезпечення оперативного реагування на запити преси, на недостовірну інформацію

Протягом року

Начальник служби, відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

8.5

Забезпечення неухильного виконання працівниками Служби вимог Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг, звернень громадян у встановлені законодавством терміни, не допущення надання неповних, неоднозначних та необґрунтованих відповідей

 Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу 

Виконано, опрацьовано 4 звернення громадян

8.6

Проведення особистого прийому громадян начальником служби та заступником начальника служби- начальником відділу

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано,  прийнято 56 громадян

8.7

Надання до сектору адміністрування баз даних Держлікслужби пропозицій про внесення змін до спеціального програмного забезпечення, яке є в користуванні Служби

При необхідності

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

9

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

9.1

Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу» та інших норм законодавства про працю

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.2

Здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 № 563

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.3

Моніторинг законодавства з питань кадрової роботи та державної служби, надання необхідних консультацій та роз’яснень співробітникам

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9.4

Ведення звітно-облікової документації, державної статистичної звітності з питань кадрової роботи та державної служби. Ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ працівників Служби в єдиній комп’ютерній системі «Картка»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, подано 16 статистичних звітів в Держлікслужбу, 2 звіти в Головне  територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області.

9.5

Організація конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби. Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців)

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, проведено 1 конкурс

9.6

Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, проведено оцінювання результатів службової діяльності 7 державних службовців

9.7

Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, в Держлікслужбу подано 4 звіти (щоквартально) 

10

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

10.1

Ведення обліку та здійснення контролю за дотриманням строків встановлених для виконання актів законодавства, актів Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, доручень керівництва Держлікслужби, інших документів та підготовка періодичних звітів про їх виконання

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано

10.2

Забезпечення організації діловодства Служби:

– попередній розгляд кореспонденції;

– реєстрація та відправка кореспонденції;

– оперативне проходження документації, облік, зберігання документів;

– реєстрація наказів з основної діяльності Служби та адміністративно-господарських питань

Постійно

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, зареєстровано 1444 вхідних та 950 вихідних документів, зареєстровано 410 наказів з основної діяльності Служби та адміністративно-господарських питань

10.3

Забезпечення організації ведення діловодства із звернень громадян

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, зареєстровано 4 звернення громадян

10.4

Забезпечення ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу, головний спеціаліст відділу  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано, зареєстровано 5 запитів

10.5

Забезпечення організації діловодства з грифом «Для службового користування»

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

10.6

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та стану розгляду звернень громадян в Службі

Протягом року

Заступник начальника служби- начальник відділу

Виконано, на сайті висвітлено щоквартально аналітичні довідки про розгляд звернень громадян та звіти про забезпечення доступу до публічної інформації

10.7

Упорядкування документів Служби

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано

10.8

Підготовка і передача за описами службової документації до архівів або відповідальній особі

 

Протягом року

Відповідальна особа за документообіг

Виконано, документація передана відповідальній особі  

11

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

11.1

Участь у навчальних заходах щодо антикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою

Постійно

Працівники Служби

Виконано, начальник служби та головний спеціаліст пройшли навчання за професійною програмою з питань запобігання корупції  в Національній академії державного управління при Президентові України. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  взяла участь у тренінгу «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне декларування», організованому НАЗК та через платформу  відкритих онлайн-курсів Prometheus освоїла онлайн-курс «Конфлікт інтересів-треба знати!». Всі державні службовці взяли участь в тематичному семінарі з питань запобігання корупції, організованому ІФТУН

11.2

Проведення навчальних семінарів з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено 13 планових та 2 позапланових навчальних семінарів

11.3

Проведення навчань з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано,  навчання проведені 26 січня, 6 лютого та 22 березня

11.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.5

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.6

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.7

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.8

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

11.9

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не проводилась

11.10

Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у Службі

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, проведено один конкурс

11.11

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі на наступний рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, план затверджено 26 грудня

11.12

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі за 2017 рік

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11.13

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано,

перевірено 14 декларацій

11.14

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

У 10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано,

перевірено 14  декларацій

11.15

Письмове повідомлення начальнику Служби та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Не встановлено

11.16

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не притягувались

11.17

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

12

ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

12.1

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

– ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа співробітників Служби;

– повідомлення у передбачений законодавством строк військовим комісаріатам про прийняття на роботу або звільнення військовозобов’язаних

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано  

12.2

Ведення та звірка облікової документації військовозобов’язаних серед співробітників Служби з даними військових комісаріатів

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано,  проведено звірку військовозобов’яза-них кожного півріччя

 

Начальник Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області                                                             Н. Шпур                         

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку