Інформацію щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету станом на 01 липня 2019 року

Опубліковано 30.08.2019 о 15:58

(тис.грн.)

Код програмної   класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код економічної класифікації видатків бюджету Найменування згідно з   програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на 2019 рік з урахуванням внесених                 змін касове виконання             станом на 01.07.2019 р. план на 2019 рік з урахуванням внесених               змін касове виконання             станом на 01.07.2019 р. план за 2019 рік з урахуванням внесених               змін касове виконання             станом на 01.07.2019 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками”
  2110 Оплата праці  82515,0 35676,5 0,0 0,0 82515,0 35676,5
  2120 Нарахування на оплату праці 18153,3 7692,8 0,0 0,0 18153,3 7692,8
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 719,60 378,9 0,0 0,0 719,60 378,9
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3872,50 1459,3 0,0 0,0 3872,50 1459,3
  2250 Видатки на відрядження 900,0 571,4 0,0 0,0 900,0 571,4
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3371,00 1337,7 0,0 0,0 3371,00 1337,7
  2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 270,0 230,4 0,0 0,0 270,0 230,4
  2800 Інші поточні видатки 55,00 30,7 0,0 0,0 55,00 30,7
    Всього 109856,4 47377,7 0,0 0,0 109856,4 47377,7

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку