Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету станом на 01 жовтня 2019 року

Опубліковано 12.11.2019 о 16:09
Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів  
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками”  
 з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету  
                Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками      
станом на 01 жовтня 2019 року (тис. грн)  
                   
Код програмної  класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код економічної класифікації видатків бюджету Найменування згідно з  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
план  на 2019 рік з урахуванням внесених               змін касове виконання              станом на 01.10.2019 р. план  на 2019 рік з урахуванням внесених               змін касове виконання              станом на 01.10.2019 р. план  за 2019 рік з урахуванням внесених               змін касове виконання              станом на 01.10.2019 р.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2307010  “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками”  
  2110 Оплата праці   82515,0 58061,4 0,0 0,0 82515,0 58061,4  
  2120 Нарахування на оплату праці 17983,3 12520,6 0,0 0,0 17983,3 12520,6  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 904,60 586,0 0,0 0,0 904,60 586,0  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3859,50 2433,9 0,0 0,0 3859,50 2433,9  
  2250 Видатки на відрядження 1033,9 836,5 0,0 0,0 1033,9 836,5  
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3248,80 1766,9 0,0 0,0 3248,80 1766,9  
  2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3,10 1,3 0,0 0,0 3,1 1,3  
  2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям  230,4 230,4 0,0 0,0 230,4 230,4  
  2800 Інші поточні видатки 77,80 57,9 0,0 0,0 77,80 57,9  
    Всього 109856,4 76494,9 0,0 0,0 109856,4 76494,9  
Начальник Відділу  бухгалтерського обліку                                                                                                     та планування – головний бухгалтер         Г.М. Мрожик

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку