Внесено зміни до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки

Опубліковано 09.10.2021 о 08:33

В Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками закінчився тривалий процес підготовки, затвердження та погодження Національним агентом з питань запобігання корупції Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки.

Антикорупційна програма визначає основні засади і вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства і поширюється на всіх посадових та службових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, її територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби.

Метою розроблення програми є підтримка законодавчих ініціатив щодо побудови стратегічно нової політики держави в напрямі здійснення антикорупційної діяльності.

Впровадження Антикорупційної програми насамперед переслідує такі основні цілі:

 • формування належної правосвідомості та поведінки посадових осіб Держлікслужби при здійсненні службової діяльності;
 • впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підвищення рівня довіри громадян до професійної діяльності посадових осіб Держлікслужби.
 • надання працівникам Держлікслужби методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • підвищення рівня знань та формування усвідомлення і розуміння посадовими особами Держлікслужби їхніх дій в напрямі дотримання принципів і вимог Антикорупційної програми та основних положень антикорупційного законодавства;
 • зниження корупційних ризиків під час здійснення службової діяльності працівниками Держлікслужби тощо.

Антикорупційною програмою будуть визначені шляхи та способи розв’язання проблемних питань в напрямку запобігання та виявлення корупції.

Очікуваними результатами виконання Антикорупційної програми має стати:

 • забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності Держлікслужби;
 • забезпечення здійснення ефективних заходів в напрямку запобігання і протидії корупції в апараті Держлікслужби, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління Держлікслужби ;
 • запровадження передових інформаційних технологій у діяльності Держлікслужби, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності Держлікслужби у відповідність з європейськими вимогами;
 • зниження кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб Держлікслужби під час здійснення останніми службової діяльності;
 • запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників Держлікслужби, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;
 • прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб Держлікслужби громадянському суспільству;
 • належне матеріальне забезпечення працівників Держлікслужби та підвищення престижу роботи в Держлікслужбі;
 • підвищення рівня довіри суспільства до діяльності Держлікслужби;
 • ліквідація або мінімізація умов та причин, що сприяють дії ідентифікованих та появі нових корупційних ризиків у сфері діяльності Держлікслужби.

Ознайомитись з Антикорупційною програмою Держлікслужби на 2021-2023 роки та додатками до неї можна на офіційному вебсайті Держлікслужби в розділі «ДІЯЛЬНІСТЬ», підрозділах «Запобігання проявам корупції», «Діяльність».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Держлікслужба продовжує працювати в умовах карантину до 31 грудня 2021 р

Наступна

НАЗК високо оцінило ефективність діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби