Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області надає роз’яснення про Корупційні ризики, які виникають в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави

Опубліковано 14.06.2019 о 14:38

На сьогоднішній день в нашій державі здійснюється низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції.

Важливою складовою діяльності із запобігання корупції у конкретному органі є виявлення корупційних ризиків в діяльності органу (правових, організаційних та інших факторів та причин, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію), їх повне усунення або мінімізація.

Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в органі влади визначаються його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

 • організаційна структура органу влади;
 • система внутрішнього контролю;
 • управління персоналом;
 • проведення процедур закупівель;
 • надання адміністративних послуг;
 • реалізація контрольно-наглядових функцій;
 • дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”;
 • інші питання, що виникають в результаті діяльності органу влади.

Ідентифікація корупційних ризиків передбачає визначення та класифікацію корупційних ризиків за категоріями та видами.

За категоріями корупційні ризики можуть бути:

 • зовнішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків не пов’язана з виконанням органом влади відповідних функцій та завдань);
 • внутрішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків безпосередньо пов’язана з організаційно-управлінською діяльністю в органі влади відповідно до покладених на нього функцій і завдань).

За видами корупційні ризики можуть бути:

 • нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація у законодавстві положень щодо виконання органом влади функцій та завдань);
 • організаційні (невизначення або нечітке визначення процедур виконання органом влади функцій та завдань);
 • кадрові;
 • фінансово-господарські;
 • адміністративні;
 • контрольно-наглядові тощо.

Доволі часто спостерігається вчинення корупційних правопорушень по причині недостатньої обізнаність працівників з положеннями антикорупційного законодавства з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення.

Для усунення даного корупційного ризику необхідно систематично проводити серед працівників заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного законодавства.

Суттєвим корупційним ризиком є виникнення конфлікту інтересів.

Головними ознаками конфлікту інтересів є такі: загроза об’єктивності державного службовця під час реалізації ним посадових обов’язків; суперечність між особистим інтересом державного службовця та інтересами інших суб’єктів; можливість завдання шкоди законним інтересам інших суб’єктів.

Конфлікт інтересів може бути врегульований самостійно працівником або ж шляхом вжиття керівником такої особи спеціальних заходів врегулювання, тобто.

До таких заходів належать:

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляду обсягу службових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду;
 • звільнення особи.

Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним. Кожен орган влади може визначати перелік видів корупційних ризиків, враховуючи специфіку покладених на нього завдань і функцій.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що своєчасний аналіз корупційних ризиків та вжиття превентивних антикорупційних заходів дадуть можливість виключити порушення державними службовцями законодавства України, позитивно вплинуть на покращення роботи цих органів та сприятимуть підвищенню їх авторитету.                                                                                                                             

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Колектив Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області відвідали аптечний склад ТОВ Вента.ЛТД

Наступна

Семінар для керівників суб’єктів господарювання та уповноважених осіб, які займаються зберіганням та реалізацією лікарських засобів