Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2018 році

Опубліковано 29.12.2018 о 11:21

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з
лікарських засобів та контролю за
наркотиками у Житомирській області

 ____________________ С.А. Моторний

«29»грудня 2018р.

 

ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2018 році

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

 

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій.

Січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.3.

 

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.4.

Доведення до працівників Служби змін до антикорупційного законодавства.

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не виявлено

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Інформація щодо запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби, розміщення на інформаційних стендах Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.4.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі. Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби.

30 грудня 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано 29.12.2018

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

15 січня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано 29.12.2018

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

Правопору-шення відсутні

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не встановлено

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Випадки притягнення до відповідаль-

ності відсутні

 

IV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                    Ж.А.Колосовська

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

21.12.2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області